Logga in

Glömt ditt lösenord?

Så ska reglerna för telefonförsäljning fungera

Enligt branschorganisationen Kontakta sker det årligen 202 till 360 miljoner telefonsamtal i försäljningssyfte. Det är alltså en väl etablerad försäljningskanal som kan vara fördelaktigt för både näringsidkare och konsumenter, men ofta uppstår också missförstånd. Alltför ofta menar regeringen som nu vill införa ett skriftlighetskrav.

I syfte att stärka konsumentskyddet föreslår regeringen att avtal som ingås på telefon måste följas upp av ett skriftligt avtal för att vara giltigt. På så vis vill regeringen få bukt med den utbredda problematik som kretsar kring den här typen av försäljningskanal, där konsumenter felaktig påstås ha ingått avtal med företag eller ingår avtal utan att förstå vad det faktiskt innebär.

Om förslaget träder ikraft kan inte längre ett giltigt avtal komma till stånd muntligen per telefon. Näringsidkaren måste alltså bekräfta sitt anbud i en läsbar och bestående form, varpå konsumenten skriftligen ska acceptera detta. Om näringsidkaren, trots att inget giltigt avtal har kommit till stånd, ändå levererar produkter eller tjänster med faktura till konsumenten ska denne undgå betalningsskyldighet.

Idag regleras köp per telefon i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). I samband med köpet måste näringsidkaren informera om exempelvis ångerrätt men avtalet kan alltså exempelvis ingås muntligen. Även marknadsföringslagen innehåller konsumentskyddande regler om hur telefonförsäljning får användas i marknadsföringssyfte. Regelverket kompletteras även av näringslivets egenåtgärder. Bland annat genom spärregistret NIX-Telefon.

Skriftlighetskravet vid telefonförsäljning skulle innebära följande:

  • Näringsidkaren ska bekräfta sitt anbud och konsumenten kan därefter skriftligen accepterar anbudet.
  • Näringsidkaren ska också informera konsumenten om att avtalet är ogiltigt om denne inte skriftligen accepterar anbudet efter telefonsamtalet.
  • Har skriftlighetskravet inte uppfyllts så är konsumenten heller inte skyldig att betala för produkter eller tjänster.
  • Kravet gäller all telefonförsäljning som riktas till konsumenter oavsett bransch eller tjänster.
  • Det ska inte vara möjligt att kringgå det konsumentskydd som eftersträvas.

Regeringen finner att ett skriftlighetskrav skulle leda till ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning, samt en mer välfungerande marknad gällande den sortens försäljningskanal. Förslaget kan komma att leda till vissa kostnadsökningar för företag som bedriver telefonförsäljning och till en början visst försäljningsbortfall men att det är övergående. 

Vill du läsa hela sammanfattningen av propositionen?

Läs mer om JP Marknadsnet med MarLaw som innehållen en komplett omvärldsbevakning på området.

Publicerad 16 mar 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy