Logga in

Glömt ditt lösenord?

Konsumentombudsmannen överklagar Kissie-domen

Som rapporterats tidigare fann Patent- och marknadsdomstolen (PMD) att två av tre inlägg i Kissies sociala medie-kanaler inte hade reklammarkerats på ett tillräckligt tydligt sätt. Nu har dock KO valt att överklaga domen i Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) i fem delar, bland annat avseende det tredje inlägget som KO hävdar också brister i tydlighet gällande reklammarkering. KO anser inte att inlägget uppfyller kravet på reklamidentifiering och sändarangivelse. Detta trots att det utmärkts med ”sponsored post” i början, vilket PMD ansåg kunde vara en godtagbar reklammarkering. Det håller dock KO inte med om.

KO vill även att PMÖD granskar det sätt som Kissie valt att utforma sina inlägg. Enligt KO är utformade som recensioner och inte som köpt reklam, trots att man som läsare måste få veta om det är avsändarens personliga åsikt eller ett reklaminlägg.  KO vill därför att rätten använder sig av regeln om att man inte får agera som konsument när man de facto inte är det vid bedömning av inläggen.

Dessutom vill KO att PMÖD fastställer mediebolaget Tourns medverkansansvar i marknadsföringen, då företaget har förmedlat reklamuppdraget samt tillhandahåller den plattform från vilken Kissie har sin blogg på. Något som enligt KO tyder på att Tourn har bidragit i väsentlig grad till marknadsföringen och därför inte bör undgå ansvar.

Slutligen anser KO att vitesbeloppet för Kissies del har satts för lågt med hänsyn till risken för framtida överträdelser och ur ett konsumentskyddsperspektiv. KO yrkar därför att beloppet höjs till 500 000 kronor. Gällande Tourn yrkar KO att vitesbeloppet fastställs till en miljon kronor. 

Publicerad 21 feb 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy