Logga in

Glömt ditt lösenord?

Skärpta straff för immaterialrättsintrång

Idag pågår en organiserad piratverksamhet på nätet som får stora konsekvenser för hela samhället. Därför har straffskalorna för dessa brott setts över och regeringen har mottagit en utredning med förslag på skärpta straff. 
 

Det finns en betydande piratverksamhet på nätet riktad mot upphovsrättsligt skyddade verk, så som filmer, böcker och musik. Även produkter som omfattas av varumärkesskydd, till exempel möbler, leksaker och reservdelar är drabbade. Detta riskerar att leda till minskade incitament för företag att skapa nya produkter och tjänster samt hälso- och säkerhetsrisker för konsumenterna.  Straffskalorna för den här typen av brott är vid en internationell jämförelse låga och de är även enligt många alltför begränsade för att också omfatta allvarligare fall av intrång. 

Mot denna bakgrund föreslås att nya brottsbeteckningar införs och att brotten delas in i två svårighetsgrader. Det som utredningen föreslår ska tillkomma är att den som har gjort sig skyldig också ska kunna dömas för grovt upphovsrättsbrott eller grovt varumärkesbrott.

Utredningen föreslår även att åtalsreglerna ändras så att åklagaren får väcka åtal för dessa brott när det är påkallat från allmän synpunkt. Slutligen föreslår utredningen att all slags egendom – inte bara föremål – ska kunna tas i beslag, till exempel domännamn som har använts som hjälpmedel vid upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott. Det här innebär att den fortsatta brottsligheten under utredningstiden försvåras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Publicerad 16 feb 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy