Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

En extra kommun- eller förvaltningsjurist

Det är vanligt att man gör som man alltid har gjort – men här är det viktigt att se upp när det gäller juridiken. Här berättar rådgivare Simon Jernelöv mer. 

17 okt 2018

Påverkas miljön och klimatet av kommunernas inköp?

Upphandlingsmyndigheten presenterar nu en miljöspendanalys som indikerar vilken miljöpåverkan kommunernas offentliga inköp kan ha.

9 okt 2018

Leverantörsbyte under pågående upphandling

Är det möjligt att utvärdera ett anbud från ett helägt dotterbolag som, efter att anbudet getts in men före tilldelningsbeslutet, fusionerats med sitt moderbolag?

9 okt 2018

Ny vägledning vid upphandling till samhällsviktig verksamhet

Nu finns ny vägledning för dig som upphandlar varor och tjänster till samhällsviktig verksamhet. Läs mer!

9 okt 2018

Anbudsgivare som ska bjudas in till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering

Är det okej att endast bjuda in anbudsgivaren med lägst pris till det förhandlade förfarandet? Läs svaret här!

8 okt 2018

Bättre kött på tallriken i offentlig sektor

Det kan bli obligatoriskt för upphandlande myndigheter att ställa krav på bland annat djurskydd vid upphandling av animaliska livsmedel. Läs mer!

13 sep 2018

Nya domar och beslut inom upphandling med JP Webbkurs

Kika på ett smakprov från det senaste avsnittet i JP Webbkurs – Upphandling!

11 sep 2018

Nyckelfaktorer för en lyckad inköpsprocess

Policys och juridik ger förutsättningarna för den goda affären – om de används på rätt sätt. Läs hela intervjun med upphandlingsstrateg Anders Vedin här. 

31 aug 2018

Avtal ogiltigförklaras inte trots att felaktiga CPV-koder har angetts

Avtal ogiltigförklaras inte trots att felaktiga CPV-koder har angetts. Varför? Läs mer!

16 aug 2018

Egen referens i upphandling

Kan referensperson, som en anbudsgivare har lämnat i sitt anbud, vara samma person som ansvarar för upphandlingen hos upphandlande myndighet? Läs mer!

16 aug 2018

Tre HFD-avgöranden som du inte får missa

Är det tillåtet att ställa ett obligatoriskt krav på att ett golvpris inte får underskridas i upphandlingar? Läs mer!

15 aug 2018

Om rätten till ersättning för rättegångskostnader i upphandlingsmål

Utgör rättegångskostnader i anledning av överprövningsmål en ersättningsgill skada enligt LOU och därmed kan ersättas såsom skadestånd? Läs mer!

15 aug 2018

Stolpe ut för Polismyndighetens upphandling av passystem

Polismyndigheten genomförde en upphandling av ramavtal avseende persondokument och passystem, men den måste göras om. Läs mer!

20 jun 2018

Förenklade upphandlingsregler

Förenklingsutredningen föreslår bland annat i sitt betänkande att det ska bli lättare att rätta fel eller brister i ett inlämnat anbud. Läs mer!

20 jun 2018

Krav på e-faktura vid offentlig upphandling

Måste upphandlande myndigheter och enheter ta emot elektroniska fakturor? Läs mer!

18 jun 2018

Statsstöd blir Upphandlingsmyndighetens ansvar

Vad är statsstöd? Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för vägledning när det gäller det. Läs mer!

18 jun 2018

Nytt verktyg ska hjälpa kommuner i upphandling av elbusstrafik

Hur ska kommuner veta var laddare för elbussar ska byggas?  - Nytt analysverktyg ska hjälpa kommuner att besvara frågor som denna. 

31 maj 2018

Dataskyddsreglerna påverkar offentlig upphandling – det här behöver du känna till

Måste förhållandet mellan myndigheten och leverantören vara klarlagt redan i förfrågningsunderlaget? Läs mer! 

24 maj 2018

En domstols utredningsansvar gällande sekretessbelagda uppgifter i upphandlingsmål

Högsta förvaltningsdomstolen fastslår i ett nytt beslut att en domstols granskning av inhämtade anbudshandlingar ska ske utifrån de skäl som medförde att handlingarna hämtades in.

23 maj 2018

Nya lagar och regler inom upphandling med JP Webbkurs

Nu har vi släppt en ny omgång av laguppdateringar inom upphandlingsområdet. 

11 maj 2018

7 , 8 , 9 , 10 , 11 (denna sida) , 12 , 13 , 14 , 15 ,