”Interaktionen under en föreläsning är svår att slå”

– Jag är lite gammeldags och föredrar att möta människor ansikte mot ansikte i mitt yrke, säger advokaten Per-Ola Bergqvist. När han utbildar i upphandlings- och entreprenadjuridik hos oss på JP Infonet får han sitt lystmäte av just ansikten. Mötena med intresserade och engagerade kursdeltagare är väldigt givande och under andra omständigheter hade yrkesvalet kanske blivit ett annat.

Efter femton år med processande och strategisk rådgivning inom offentlig upphandling, entreprenadjuridik och konsulträtt, har advokaten Per-Ola Bergqvist skaffat sig en djup förståelse för upphandlandets konst och vardag. Att det blev just upphandling och närliggande rättsområden för Per-Ola berodde på att han började på en entreprenadrättsligt inriktad byrå, ett stort intresse för EU-styrd juridik och kanske en gnutta av slumpen.

per-ola-bergqvist16x9.jpg

Närmast offentligrättslig affärsjuridik

– I mitten av förra decenniet exploderade behovet av juridisk rådgivning rörande den offentliga upphandlingen, processerna ökade stort i antal och det är ett väldigt intressant område som kan beskrivas som affärsjuridik med en offentligrättslig aspekt. Det är ett väldigt dynamiskt och föränderligt rättsområde, säger han.

Ett annat sätt att utnyttja sitt gedigna kunnande på området är såklart att dela med sig genom att föreläsa, vilket Per-Ola gör hos oss på JP Infonet.

Ökande intresse för nischade utbildningar

– Det är ett roligt sätt att komma i kontakt med människor som vill lära sig saker, menar Per-Ola som också ser som sin uppgift att avdramatisera upphandlingsjuridiken, som kanske inte är den mest populära lagstiftningen bland dem som har att tillämpa den. Han uppskattar också att vartefter kursdeltagarna blir kunnigare ökar intresset för riktigt nischade utbildningar.

– Att under en utbildning sätta igång någonting hos deltagarna, få närkontakt med deras vardag och höra hur de resonerar, att se ”aha-glimten” i något deltagaröga, det triggar mig verkligen och interaktionen under en föreläsningsdag är svår att slå. I en annan tid, med andra förutsättningar och i en annan värld hade jag nog blivit lärare, tror advokaten.

Publicerad 11 feb 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Enligt kammarrätten saknas det skäl att ogiltigförklara avtalet eftersom upphandlingen gäller en sådan konstnärlig tjänst som får direktupphandlas enligt de nya reglerna i LOU. Avtalet får därför bestå. 

3 okt 2023

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ger Konkurrensverket bättre förutsättningar att bekämpa otillåtna direktupphandlingar.

2 okt 2023