Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och polisens användning av ansiktsigenkänning

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit två nya riktlinjer. Läs mer om dem här!

9 jun 2022

Nej till att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster

Regeringen har föreslagit flera ändringar i de grundlagar som gäller tryck- och yttrandefriheten, det vill säga tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

16 maj 2022

Kyrkogårdsförvaltningens fullständiga register med gravrättsinnehavare omfattas av sekretess

Får en person ut kyrkogårdsförvaltningens hela register med gravrättsinnehavare, information om för- och efternamn, adress, gravplats och släktskap med den avlidna? Nej, säger kammarrätten och hänvisar till att personuppgiftsbehandlingen kommer att strida mot dataskyddsförordningen (GDPR).

12 maj 2022

Behöver kommunala nämnder teckna PUB-avtal med myndigheter?

Behöver kommunens utbildningsnämnd teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med myndigheter? Till exempel Navet för folkbokföringsuppgifter eller Statistiska centralbyrån (SCB) för oktoberstatistiken?

12 maj 2022

IMY utfärdar sanktionsavgift mot Klarna

Integritetsskyddsmyndigheten har utfärdat en administrativ sanktionsavgift på sju och en halv miljoner kronor mot Klarna Bank AB. Detta efter att en granskning visat att företaget inte uppfyllt flera av reglerna i dataskyddsförordningen. 

12 apr 2022

IT-angrepp mot hälso- och sjukvården har ökat

I början av april publicerade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) en rapport över de anmälningar om personuppgiftsincidenter som myndigheten tagit emot under 2021.

12 apr 2022

Bank som försvårat utövandet av de registrerades rättigheter får reprimand

Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar att en bank har behandlat personuppgifter i strid med artikel 12.2 i dataskyddsförordningen.

11 apr 2022

Hantera registerutdrag korrekt – nya riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen

I januari 2022 kom nya riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen. Läs vår expert Monika Wendlebys analys!  

21 mar 2022

Klagomål från enskilda i fokus under 2021

Det framgår i integritetsskyddsmyndighetens (IMY) årsredovisning till regeringen.

18 mar 2022

Nej till kamerabevakning dygnet runt på centralt beläget affärsstråk

Förvaltningsrätten anser att kameraövervakning på ett brottsutsatt gångstråk under dygnets alla timmar är alltför ingripande ur integritetssynpunkt. Domstolen avslår därför en kommuns begäran om kameraövervakning på dagtid. Övervakning tillåts dock på nattetid eftersom bevakningsintresset då är högre och integritetsintresset lägre.

18 mar 2022

IMY utfärdar sanktionsavgift mot Tullverket för bristande rutiner

IMY har granskat en personuppgiftsincident hos Tullverket och konstaterar nu att verket har haft bristfälliga rutiner och tekniska spärrar.

17 mar 2022

Tillräckligt med rättelse av personuppgifter genom kompletterande anteckning

HFD slår fast att det var tillräckligt av kammarrätten att rätta felaktiga personuppgifter genom en kompletterande anteckning. Klagandens talan, som avsåg att uppgifterna skulle elimineras, avslås därför av domstolen.

22 feb 2022

SL:s behandling av personuppgifter strider mot GDPR

SL:s användning av kroppsburna kameror bedömdes förenlig med GDPR. Däremot var det inte riktigt av bolaget att använda tekniken för att säkerställa identiteten på resenärer som ska betala tilläggsavgift.

22 feb 2022

Tillstånd för kamerabevakning i badanläggning beviljas

HFD anser att det var korrekt av länsstyrelsen att bevilja tillstånd till kamerabevakning av en bubbelpool i en badanläggning. Detta eftersom intresset av kamerabevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Domstolen avslår därför IMY:s överklagande.

21 feb 2022

Rätten till tillgång förtydligas i ny riktlinje från EDPB

Ta del av den nya riktlinjen om rätten till tillgång, framtagen av Europeiska dataskyddstyrelsen (EDPB).

26 jan 2022

Förslag till ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Det ska bli lättare för vård- och omsorgsgivare att dela personuppgifter med varandra. Det är innebörden i förslaget till en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som regeringen nu överlämnar till Lagrådet.

25 jan 2022

IMY klargör begreppet ”personuppgifter som rör lagöverträdelser” i rättsligt ställningstagande

I ett nytt ställningstagande från Integritetsskyddsmyndigheten klargörs bland annat innebörden av begreppet "personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott”, ett begrepp som är vidare än många tror. I en ny analys kan du ta del av JP Infonets expert Monika Wendlebys resonemang kring ställningstagandet.

21 jan 2022

IMY varnar Migrationsverket

Efter att ha granskat hur Migrationsverket använder VIS för utbyte av uppgifter om visum mellan EU:s medlemsländer, utfärdar IMY två varningar eftersom det finns risk för att bestämmelserna i dataskyddsförordningen kan brytas.

21 dec 2021

Rättsligt ställningstagande om uppgifter om lagöverträdelser

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett rättsligt ställningstagande om innebörden av begreppet ”personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott” i artikel 10 i dataskyddsförordningen.

20 dec 2021

Ny riktlinje klargör vad som är överföring till tredjeland

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har antagit en ny riktlinje som klargör vad som utgör, och inte utgör, en överföring av personuppgifter till tredjeland.

20 dec 2021

1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,