Ny rapport om statliga myndigheters användning av molntjänster

dataskydd-Ny-rappor-om-statliga-myndigheters-anvandning-av-molntjanster1.jpg

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har genomfört en undersökning om statliga myndigheters användning av molntjänster. Nu har de övergripande slutsatserna från den sammanställts i en rapport. 

IMY:s undersökning visar att molntjänster huvudsakligen används som verksamhetsstöd och för behandling av anställdas uppgifter. Det förekommer dock att känsliga personuppgifter om medborgare även behandlas. Myndigheterna uppger också att vissa molntjänstleverantörer har bristande kunskaper om grundläggande dataskyddsregler, vilket ställer stora krav vid offentlig upphandling.

Publicerad 24 nov 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

IMY bedömer att personuppgiftsbehandlingen har skett i strid med principen om uppgiftsminimering och nämnden får därför en reprimand.

28 nov 2022

Förvaltningsrätten bedömer att integritetsintresset väger tyngst, särskilt med beaktande av att kamerabevakningen skulle förenas med bildinspelning och omfatta personer som arbetar på återvinningscentralerna.

24 nov 2022

Eftersom det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att frågan prövas av högre rätt bedömer HFD att prövningstillstånd ska meddelas i kammarrätten.

1 nov 2022