Nej till kamerabevakning dygnet runt på två återvinningsstationer

dataskydd-Nej-till-kamerabevakning-dygnet-runt-pa-tva-atervinningsstationer.jpg

Två återvinningsanläggningar, där det bland annat inträffat olyckor och brott, får inte kamerabevakas under den tid då anläggningarna är öppna och bemannade. Förvaltningsrätten bedömer att integritetsintresset väger tyngst, särskilt med beaktande av att kamerabevakningen skulle förenas med bildinspelning och omfatta personer som arbetar på återvinningscentralerna.

Bakgrund

Ett bolag ansökte om tillstånd till kamerabevakning av två återvinningsanläggningar, som bland annat omfattade platser där allmänheten lämnar sitt avfall. Bolaget angav att syftet med kamerabevakningen var att förebygga och utreda brott, förhindra angrepp på personalens hälsa, trygghet och egendom samt att förebygga, förhindra och upptäcka olyckor. Ännu ett syfte uppgavs vara att upptäcka när företag använder anläggningarnas självbetjäningssystem på ett felaktigt sätt och att i efterhand kunna bevisa att det skett.

Ansökningarna omfattade bevakning dygnet runt alla dagar, i realtid och med rätt till bildinspelning. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beviljade tillstånd till kamerabevakning alla dagar när anläggningarna är stängda och obemannade, men nekade tillstånd till bevakning under tider då anläggningarna är öppna och bemannade. Bolaget överklagade IMY:s båda beslut till förvaltningsrätten. 

Förvaltningsrättens bedömning

Frågan för förvaltningsrätten i de två målen är om bolaget ska medges tillstånd till kamerabevakning även under tider då anläggningarna är öppna och bemannade. För att avgöra denna fråga beaktar domstolen inledningsvis bevakningsintresset. 

Av underlaget framgår att det inträffat en incident på den ena anläggningen då en besökare blivit våldsam mot personal, samt att det vid sju tillfällen har lämnats farligt avfall utan att personalen underrättats om det. Enligt domstolen väger bevakningsintresset på denna anläggning relativt lätt. 

På den andra anläggningen har det inträffat fyra olyckor, fem stölder, nio inbrott, ett inbrottsförsök och en felaktig tippning av farligt avfall. Domstolen anser att bevakningsintresset på denna anläggning väger relativt tungt.

Förvaltningsrätten övergår därefter till att pröva integritetsintresset. Det faktum att allmänheten inte vistas på platserna under någon längre tid, att de personer som kommer att omfattas av bevakningen är samma personer som den tänkt att skydda samt att personalrepresentanter i skyddskommittén är positiva till kamerabevakningen minskar enligt domstolen bevakningens integritetsintrång. 

Kamerabevakningen planeras dock att ske dygnet runt, förenas med bildinspelning och kommer att omfatta personer som arbetar på återvinningscentralen. Med hänsyn till detta menar förvaltningsrätten att integritetsintresset på platserna väger relativt tungt under återvinningscentralernas öppettider och under tider när de är bemannade. 

Vid en avvägning mellan bevakningsintresset och integritetsintresset bedömer förvaltningsrätten slutligen att behovet av kamerabevakning inte väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad under tider då anläggningarna är öppna och bemannade. Domstolen avslår därför bolagets överklaganden.

Av Karolina Schagerström, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP ITnet.  

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 24 nov 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023