Dataskyddsombud varnar för bristande GDPR-arbete i ny rapport

dataskydd-Dataskyddsombud-varnar-for-bristande-GDPR-arbete-i-ny-rapport.jpg

Knappt 4 av 10 dataskyddsombud anser att den egna organisationen arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskyddsfrågor. Endast hälften upplever att de får gehör för dataskyddsfrågor från ledningen. Det visar rapporten ”Dataskyddsarbetet i praktiken” som Integritetsskyddsmyndigheten presenterade i slutet av januari.

Undersökningen visar även att hälften av dem som svarat upplever att de inte blir involverade i god tid. Vart fjärde dataskyddsombud har inte särskilt avsatt tid för dataskyddsfrågor och endast vartannat ombud tycker att den avsatta tiden för dataskyddsfrågor är tillräcklig.

Rapporten bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter.

Publicerad 21 feb 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

2022 beslutade IMY att påföra Klarna Bank AB en sanktionsavgift om 7,5 miljoner kronor för att bolaget hade brustit i sin informationsskyldighet. Nu sänks sanktionsavgiften.

25 apr 2023

En utredare ska föreslå lagändringar i syfte att göra det enklare att kamerabevaka för bland annat kommuner som utför en uppgift av allmänt intresse.

24 apr 2023

I denna analys kommer vår expert Charlotta Kronblad att utforska förutsättningarna för den artificiella intelligensens intåg i skolans värld och hur vi bäst kan förbereda oss inför detta.

24 apr 2023