Logga in

Glömt ditt lösenord?

Dataskyddsombud varnar för bristande GDPR-arbete i ny rapport

dataskydd-Dataskyddsombud-varnar-for-bristande-GDPR-arbete-i-ny-rapport.jpg

Knappt 4 av 10 dataskyddsombud anser att den egna organisationen arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskyddsfrågor. Endast hälften upplever att de får gehör för dataskyddsfrågor från ledningen. Det visar rapporten ”Dataskyddsarbetet i praktiken” som Integritetsskyddsmyndigheten presenterade i slutet av januari.

Undersökningen visar även att hälften av dem som svarat upplever att de inte blir involverade i god tid. Vart fjärde dataskyddsombud har inte särskilt avsatt tid för dataskyddsfrågor och endast vartannat ombud tycker att den avsatta tiden för dataskyddsfrågor är tillräcklig.

Rapporten bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter.

Publicerad 21 feb 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet försök till cyberangrepp ökade kraftigt mot statliga myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga tjänster under 2023. Det framgår av MSB:s årsredovisning av it-incidentrapporter. 

8 apr 2024

Vår expert Monika Wendleby går i den här analysen igenom avgörandet utifrån olika EU-rättskällor.

8 apr 2024

I denna analys reder vår expert Jakob Söderbaum ut begreppen, beskriver behovet och förutsättningarna för att jobba med spårbarhet med utgångspunkt i GDPR, och framhåller värdet av spårbarhet i den digitala miljön ur dataskyddssynvinkel.

12 mar 2024