Dataskyddsombud varnar för bristande GDPR-arbete i ny rapport

dataskydd-Dataskyddsombud-varnar-for-bristande-GDPR-arbete-i-ny-rapport.jpg

Knappt 4 av 10 dataskyddsombud anser att den egna organisationen arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskyddsfrågor. Endast hälften upplever att de får gehör för dataskyddsfrågor från ledningen. Det visar rapporten ”Dataskyddsarbetet i praktiken” som Integritetsskyddsmyndigheten presenterade i slutet av januari.

Undersökningen visar även att hälften av dem som svarat upplever att de inte blir involverade i god tid. Vart fjärde dataskyddsombud har inte särskilt avsatt tid för dataskyddsfrågor och endast vartannat ombud tycker att den avsatta tiden för dataskyddsfrågor är tillräcklig.

Rapporten bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter.

Publicerad 21 feb 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023