Det offentligas lokalanskaffningar

Det offentligas lokalanskaffningar

hyresundantaget och ifrågasatta upplägg

Välkommen till vårt webbinarium den 22 september kl. 8.30. Ett samtal mellan Sylvia Lindén, advokat och partner på Kilpatrick Townsend och Per-Ola Bergqvist, advokat och expert på Vinge, om den senaste rättsutvecklingen i Sverige och inom EU. 

Under våren 2023 har förvaltningsdomstolarna meddelat flera avgöranden kopplade till det vanligt förekommande upplägget med konkurrensutsättning inom ramen för ett icke-upphandlat avtalsförhållande med en hyresvärd. Redan 2021 hade dock EU-domstolen avgjort målet Wiener Wohnen som förtydligar omfattningen av hyresundantaget och dess tillämpning i ljuset av tidigare praxis. Med dessa avgöranden uppkommer frågor om vilka upplägg som är tillåtna respektive inte tillåtna vid det offentligas lokalanskaffningar. 

Under webbinariet kommer vi dels redogöra för den svenska rättsutvecklingen under 2023 med anledning av det s.k. Domstolsverksmålet (Kammarrätten i Jönköping, mål nr 803-23), Polishusen i Järfälla respektive Motala (Kammarrätten i Stockholm, mål nr 9369-21 och 9370-21) samt Boden-målet (Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1044-22), och resonera kring tillämpningsområdet för hyresundantaget utifrån EU-domstolens avgörande i mål C-537/19 (Wiener Wohnen). 

Sändningen startar kl. 8.30 och pågår i ca 1 timme. Det blir också en avslutande frågestund med möjlighet att ta upp de frågor ni funderar på. Det här webbinariet är kostnadsfritt. 

Sylvia Lindén

Medverkande

Sylvia Lindén Advokat/Partner, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat

Sylvia Lindén är advokat och partner på Kilpatrick Townsend och har mer än 20 års erfarenhet och expertkompetens inom upphandlingsrätt och kommersiella avtal.

Per-Ola Bergqvist

Medverkande

Per-Ola Bergqvist Advokat, Advokatfirman Vinge

Advokat Per-Ola Bergqvist biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter som konsulter och leverantörer under hela upphandlingsprocessen. Han håller utbildning inom offentlig upphandling och skriver för JP Upphandlingsnet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023