Logga in

Glömt ditt lösenord?

Webbinarium: Det offentligas lokalanskaffningar

hyresundantaget och ifrågasatta upplägg

Välkommen till vårt webbinarium, ett samtal mellan Sylvia Lindén, advokat och partner på Kilpatrick Townsend och Per-Ola Bergqvist, advokat och expert på Vinge, om den senaste rättsutvecklingen i Sverige och inom EU. 

Under våren 2023 har förvaltningsdomstolarna meddelat flera avgöranden kopplade till det vanligt förekommande upplägget med konkurrensutsättning inom ramen för ett icke-upphandlat avtalsförhållande med en hyresvärd. Redan 2021 hade dock EU-domstolen avgjort målet Wiener Wohnen som förtydligar omfattningen av hyresundantaget och dess tillämpning i ljuset av tidigare praxis. Med dessa avgöranden uppkommer frågor om vilka upplägg som är tillåtna respektive inte tillåtna vid det offentligas lokalanskaffningar. 

Under webbinariet kommer vi dels redogöra för den svenska rättsutvecklingen under 2023 med anledning av det s.k. Domstolsverksmålet (Kammarrätten i Jönköping, mål nr 803-23), Polishusen i Järfälla respektive Motala (Kammarrätten i Stockholm, mål nr 9369-21 och 9370-21) samt Boden-målet (Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1044-22), och resonera kring tillämpningsområdet för hyresundantaget utifrån EU-domstolens avgörande i mål C-537/19 (Wiener Wohnen). 

Den här sändningen spelades in i september 2023. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess.

Sylvia Lindén

Medverkande

Sylvia Lindén Advokat/Partner, Kilpatrick

Sylvia Lindén är advokat och partner på Kilpatrick Townsend och har mer än 20 års erfarenhet och expertkompetens inom upphandlingsrätt och kommersiella avtal.

Per-Ola Bergqvist

Medverkande

Per-Ola Bergqvist Advokat, Advokatfirman Vinge

Advokat Per-Ola Bergqvist biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter som konsulter och leverantörer under hela upphandlingsprocessen. Han håller utbildning inom offentlig upphandling och skriver för JP Upphandlingsnet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024