Logga in

Glömt ditt lösenord?

Varför ska skolelever med familjemedlemmar som smittats av covid-19 fortsatt gå till skolan?

Folkhälsomyndigheten har i en uppdaterad vägledning gett förhållningsregler om att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som misstänkta sjukdomsfall. Därmed ska familjemedlemmarna till den smittade som regel stanna hemma i minst sju dagar. Barn i förskolan och skolelever undantas dock som huvudregel från de nya förhållningsreglerna och kan därför fortsätta gå i förskola och skola om de är symptomfria. 

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer är viktiga för barn och ungas hälsa. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan barns och ungas behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas. Folkhälsomyndigeten har av denna anledning valt att undanta barn och vissa unga från förhållningsreglerna i samband med att de konstateras ha hushållskontakt med någon smittad.

Vilka fler, utöver skolelever, undantas från förhållningsreglerna? 

Små barn som inte börjat förskolan undantas helt från förhållningsregler. Barn i förskoleklass, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan behöver inte ges förhållningsregler som avser inskränkningar i skolgång, det vill säga de kan fortsatt gå till förskolan, skolan och fritidshem. Barn – oavsett ålder – bör av behandlade läkare få förhållningsregler om att inte delta i fritidsaktiviteter som exempelvis träningar. Vilken typ av träningar som här avses framkommer inte, men troligtvis avses olika typer av idrottsträningar primärt.

Likaså ska personer som ”delar vissa ytor i boendet”, såsom exempelvis äldre studenter boende på studentkorridorer undantas generellt från förhållningsreglerna under förutsättning att fysisk distansering har skett.

För elever i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning finns inget undantag noterat i den nya vägledningen och därför omfattas de av de nya rekommendationerna. De ska därmed vara hemma som huvudregel under sju dagar. Troligen omfattas dessa elever av förhållningsreglerna då de har större möjlighet till distansstudier.

Utöver det framkommer även undantag från förhållningsregler för exempelvis samhällsviktiga yrken, där prioritering av testning av dessa personer skulle kunna möjliggöra lättnader i förhållningsregler och därmed snabbare åtgång i arbete.

Vad gäller barn som behöver hjälp att ta sig till förskola eller skola, hänvisar Folkhälsomyndigheten till Föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2020:12 om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. där det anges att den som är sjuk bör stanna hemma. Om en vårdnadshavare eller annan som ansvarar för barnet har konstaterad eller misstänkt covid-19, kan personen enligt Folkhälsomyndigheten transportera, hämta och lämna sina barn i förskolan eller skolan, om det kan ske utan nära kontakter med andra.

 

Denna text är en del av en analys från JP Skolnet skriven av Linda Larsson. I resterande del av analysen resonerar Linda mer om huruvida skolan bör anpassa verksamheten utifrån elever som har familjemedlemmar med covid-19. Du kan läsa mer om JP Skolnet och skaffa ett gratis testkonto här.

Publicerad 12 okt 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024