Logga in

Glömt ditt lösenord?

Senaste halvårets rättspraxis på skolans område

Under den första halvan av 2017 har vägledande domar och beslut kommit inom bland annat områdena betyg och bedömning, kränkande behandling och diskriminering samt mottagande av barn och elever.

I ett ärende om skolskjuts mätte kommunen färdvägens längd via fågelvägen, vilket ledde till att eleven inte uppfyllde den förutsättningen och nekades skolskjuts. Kammarrätten i Göteborg beviljar eleven dock skolskjuts och framhåller att det är den faktiska möjliga färdvägens längd som bör mätas och inte fågelvägen.


Sammanställning av domar och beslut inom skoljuridikens område


Skolinspektionen har gått ut och förelagt en skola om att vidta åtgärder med anledning av att nationella prov och facit har läckt ut i förväg via Snapchat. Skolinspektionen finner att skolan har brustit i sina rutiner och menar också att lärare inte får digitalisera nationella prov.

I ett ärende gällande kränkande behandling och diskriminering har Barn- och elevombudet (BEO) beslutat att en elev har utsatts för kränkande behandling av skolpersonal. Eleven hade hållits fast och brottats ner av en från personalen efter en häftig ordväxling. Kommunen ska nu betala eleven 20 000 kronor i skadestånd.

Flertalet vägledande domar och beslut har fattats inom området mottagande av barn och elever. En kommun påbörjade arbetet med bedömningen av nyanlända elevers kunskaper redan på mottagningsenheten innan eleverna fått en skolplacering. Skolinspektionen konstaterar att det är olagligt att göra en bedömning av nyanlända elevers kunskaper innan eleverna har fått placering vid en skolenhet.

Vill du få en fullständig praxissammanfattning?

Vår redaktör och jurist Maria Bjurholm Lindensved har gjort en sammanställning av de viktigaste domarna och besluten under första halvåret av 2017. Den finns nu i JP Skolnet. I sammanställningen finns länkar till referat som i sin tur länkar vidare till varje dom så att du som vill kan fördjupa dig. Sammanställningar av rättspraxis finns även i form av en webbkurs med berättelser och animeringar som du kan köpa till som ett tillägg till din prenumeration. Läs mer om webbkursen här.

Publicerad 22 aug 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy