Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kan sexåring hoppa över förskoleklassen och börja direkt i grundsärskolan?

Fråga:


Vårdnadshavarna önskar att deras barn ska få börja grundsärskolan ett år tidigare, det vill säga från sex års ålder och därmed hoppa över förskoleklassen. Anledningen är att kommunen inte har förskoleklass för grundsärskolan och vårdnadshavarna upplever att man då inte får det stöd man behöver.

Vem fattar beslut om att barnet får ”hoppa över” förskoleklassen? Vad händer om kommunen inte fattar beslut om att ta emot eleven i årskurs 1? Kan kommunen erbjuda förskoleklass för grundsärskolan?

Vår jurist svarar:

Förskoleklassen är en egen skolform, se 1 kap. 1 § skollagen. Det finns inte skyldighet att erbjuda ”grundsärskole-förskoleklass” (någon förskoleklass specifikt för målgruppen för grundsärskolan). I förskoleklassen har de elever som behöver rätt till anpassningar, stöd och särskilt stöd enligt vad som anges i skollagens tredje kapitel. 

I skollagens sjunde kapitel finns bestämmelser om skolplikt och möjligheten till tidigare och senare skolstart. När det gäller möjligheten för sexåring att börja direkt i grundsärskola regleras detta i 7 kap. 11 § skollagen enligt följande. 

Ett barn får börja fullgöra skolplikten i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år om

  1. barnet då har gått ut förskoleklassen, eller
  2. barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja i någon av dessa skolformer utan att först ha gått ut förskoleklassen och barnet bedöms ha förutsättningar för det.

Beslut i frågan enligt första stycket 2 fattas av

  1. rektorn när det gäller grundskolan och sameskolan,
  2. Specialpedagogiska skolmyndigheten när det gäller specialskolan, och
  3. barnets hemkommun när det gäller grundsärskolan. 

Det finns alltså möjlighet för sexåringen att börja direkt i grundsärskolan, men det är inte en absolut rättighet, utan beslutet ska tas av elevens hemkommun. I detta fall krävs att sexåringen (som inte gått förskoleklass) bedöms ha förutsättningar för att börja fullgöra skolplikten i grundsärskolan höstterminen det år barnet fyller sex år. Bestämmelsen i 7 kap. 11 § skollagen infördes 1 januari 2018 och eftersom den är ny så finns det mig veterligen inte några vägledande avgöranden angående bedömningen av elevens förutsättningar.

Frågan besvarades av:
Janna Sundberg
Juridisk rådgivare, JP Infonet

Publicerad 2 okt 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy