JP Förvaltningsnet blir större! - JP Infonet

JP Förvaltningsnet blir större!

JP Förvaltningsnet växer med fyra nya lagkommentarer - kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, viteslagen och delgivningslagen.  

JP Förvaltningsnet blir större med fyra nya lagkommentarer inom förvaltningsrätten!


Arbetar du med förvaltningsrättsliga frågor i en kommun, på en myndighet, vid en domstol eller på en advokatbyrå? Då är JP Förvaltningsnet en tjänst för dig! Via tjänsten får du en komplett bevakning av den allmänna förvaltningsrätten och tillgång till de senaste lagändringarna och domarna. Våra lagkommentarer utvecklar och förklarar lagtexten för dig så att du blir ännu bättre på att tolka lagen. Nu uppdateras JP Förvaltningsnet med kommentarer till kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, viteslagen och delgivningslagen. Tjänsten har sedan tidigare lagkommentarer till förvaltningslagen som skrivits av Lars Clevesköld, f.d. hovrättsråd, Hovrätten över Skåne och Blekinge.   

JP Förvaltningsnet kompletteras med följande lagkommentarer:

 • Kommunallagen: Kommunallagen reglerar kommuners och landstings befogenheter, organisation och ansvarsområden. Författare till kommentaren är Lars Clevesköld, f.d. hovrättsråd, Hovrätten över Skåne och Blekinge, Christer Hjert, konsult och VD på Kommunakuten AB samt Natalie Glotz Sade, stadsjurist i Malmö stad.  

 • Offentlighets- och sekretesslagen: innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Den innehåller också förbud att röja uppgift. Författare till kommentaren är Lars Clevesköld, f.d. hovrättsråd, Hovrätten över Skåne och Blekinge, Håkan Sandesjö, f.d. generaldirektör i Utlänningsnämnden samt t.f. Konsumentombudsman och Diskrimineringsombudsman och Natalie Glotz Stade, stadsjurist i Malmö stad.  

 • Viteslagen: Med hjälp av vite kan kommuner, statliga myndigheter och länsstyrelser driva igenom vissa handlingar och förmå olika aktörer att fullgöra sina skyldigheter. Författare till lagkommentaren är Katrin Strömberg, jurist med mångårig erfarenhet av handläggning och föredragande av vitesmål inom domstolsväsendet.

 • Delgivningslagen: i delgivningslagen framgår bland annat vem som är ansvarig för att delgivning sker och när de olika delgivningsalternativen kan och får användas. Författare till lagkommentaren är Natalie Glotz Stade, stadsjurist i Malmö stad.   

Vill du få tillgång till lagkommentarerna, expertanalyser och få vägledning genom rättsområdet? Läs mer om vår förvaltningsrättstjänst här.

Senast uppdaterad 23 maj 2017

Mer om Offentlig förvaltning
Utbildningar
 • Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och är uppdaterad med nya förvaltningslag m.m. Viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Malen Wallén
 • Kursen innehåller en gedigen genomgång av offentlighetsprincipen och dess grundstenar, vad som är en allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Vi behandlar även frågor kring utlämnande av handlingar samt frågorna om sekretess.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Malen Wallén
 • Fördjupa dig i de komplicerade juridiska regleringarna som gäller dagvatten. Vi ger dig en bred genomgång med de viktigaste frågorna.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Stefan Rubenson