JP Arbetsrättsnet hjälper dig att tolka och förstå lagtext

Nu publicerar vi två nya lagkommentarer i JP Arbetsrättsnet  –  om lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) samt lagen om offentlig anställning (LOA). Sedan tidigare finns kommentarer till lagen om anställningsskydd (LAS) i tjänsten.  


Nu finns lagkommentarer till MBL och LOA i JP Arbetsrättsnet


JP Arbetsrättsnet är tjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar med frågor inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Här får du en komplett bevakning av arbetsrätten och blir alltid uppdaterad med det senaste. Tjänsten innehåller material som rör anställning, omplaceringar, jämställdhet, diskriminering, kollektivavtal och mycket mer. Nu kompletteras den även med lagkommentarer till MBL och LOA.  

MBL syftar till att reglera förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. LOA syftar till att reglera anställningen för statligt anställda och i vissa fall anställda inom kommun. Kommentarerna uppdateras vartefter lagen ändras och vägleder dig i hur man ska tolka lagtexten, paragraf efter paragraf. På så sätt kommer du enklare att förstå vad lagen säger. Sedan tidigare finns också kommentarer till LAS i tjänsten. Det är den centrala regleringen om anställningsskydd på den svenska arbetsmarknaden som omfattar alla arbetstagare. Lagkommentarerna är framtagna av Gunnar Bergström, tidigare arbetsrättschef på SKL, samt jurist Jessica Deinoff.  

Vill du få tillgång till lagkommentarerna, djupgående analyser, vägledning genom rättsområdet med mera? Läs mer om vår arbetsrättstjänst här.

Publicerad 26 maj 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Vår arbetsrättsjurist Emma Stéen svarar på frågan.

2 dec 2022

Riksdagen sa ja till förslaget om att en arbetskraftsinvandrare ska ha en god försörjning genom sin anställning för att få ett arbetstillstånd beviljat.

2 dec 2022

Ska uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter ske från bolagsstyrelse till VD och därefter vidare ut i organisationen i ett privat bolag? Läs juristens svar!

7 nov 2022