Arbetsliv

Vi täcker hela ditt behov av juridisk information och stöd oavsett om du jobbar med frågor inom arbetsrätt eller arbetsmiljö. Genom vår expertis inom arbetslivsområdet kan vi erbjuda allt från juridiskt grundmaterial, nyhetsbevakning och omfattande expertanalyser.

Webbkurs i OSA

Webbkurs i OSA

Vad innebär organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken och vilket ansvar har arbetsgivare och arbetstagare? Fördjupa dina kunskaper om OSA via vår webbkurs!

Läs mer
Förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats

Förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats

I vår webbkurs får du en omfattande genomgång av vad du som chef kan och bör göra när en anställd blivit utsatt för sexuella trakasserier.

Läs mer
Laglistor för ditt behov

Laglistor för ditt behov

Upptäck våra effektiva och användarvänliga laglistor som täcker de rättsområden du har behov av att bevaka, exempelvis inom miljö, arbetsmiljö eller dataskydd. 

Läs mer

Prenumerera på vårt fokusbrev

Nyheter

  • Hamnarbetarförbundet vann tvist

    I april 2017 begärde Hamnarbetarförbundet via mejl att få förhandla med Sveriges Hamnar om att teckna ett centralt kollektivavtal, men mötet dröjde och kom inte att ske förrän i mitten av juni samma år. Nu fälls Sveriges Hamnar i Arbetsdomstolen.

  • Personalliggare i fler verksamheter ska minska svartarbete

    Krav på personalliggare ska även gälla i kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossist-verksamhet. Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnats till Riksdagen idag. 

  • Regeringen föreslår att polisen ska få utökade möjligheter att genomföra arbetsplatsinspektioner

    I en lagrådsremiss föreslår regeringen att Polismyndigheten ska få rätt att göra stickprovsinspektioner på arbetsplatser inom riskbranscher för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige.