Arbetsrätt

Webbtjänster inom arbetsrätt för dig som berörs av dessa frågeställningar i ditt arbete. 

Med en anställning följer ett antal rättigheter och skyldigheter, både för den anställde och för arbetsgivaren. Den anställde förpliktar sig till mer än att utföra det aktuella arbetet efter arbetsgivarens anvisningar och arbetsgivaren ikläder sig fler förpliktelser än att bara betala lön för det utförda arbetet. Den arbetsrättsliga regleringen finns bland annat i arbetsrättsliga lagar som lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om offentlig anställning. Men även kollektivavtal spelar en viktig roll och innebär att anställningsvillkoren regleras på ett enhetligt sätt för alla medarbetare hos arbetsgivaren.

JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för dig som berörs av och hanterar arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete. Tjänsterna vänder sig till såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som till chefer och personalansvariga eller andra som har behov av att hålla sig uppdaterade inom arbetsrättens område.

Få tillgång till det juridiska material du behöver i allt från anställning och anställningens upphörande till övergång av verksamhet, medbestämmande och tolkning av kollektivavtal – med vår kompletta bevakning inom arbetsrätt.

Rådgivning inom arbetslivsfrågor

Rådgivning inom arbetslivsfrågor

Låt våra jurister hjälpa dig att reda ut frågetecken kring exempelvis uppsägning, omplacering eller anställningsavtal. 

Läs mer
JP Webbkurs – Arbetsmiljö bas

JP Webbkurs – Arbetsmiljö bas

Behöver du grundläggande kunskaper om arbetsmiljöjuridik? I den här kursen går vi igenom ansvarsfrågor, samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer
Kundanpassade utbildningar inom arbetsliv

Kundanpassade utbildningar inom arbetsliv

Samla ihop dina kollegor och boka in en kundanpassad utbildning inom arbetslivsområdet.

Läs mer
JP Webbkurs – GDPR i praktiken

JP Webbkurs – GDPR i praktiken

Med vår webbkurs GDPR i praktiken rätar vi ut eventuella frågetecken och lär dig med hjälp av verklighetsbaserade case hur du tillämpar de aktuella reglerna.

Läs mer
Laglistor för ditt behov

Laglistor för ditt behov

Upptäck våra effektiva och användarvänliga laglistor som täcker de rättsområden du har behov av att bevaka

Läs mer

Prenumerera på vårt fokusbrev

Nyheter