Arbetsrätt

Webbtjänster inom arbetsrätt för dig som berörs av dessa frågeställningar i ditt arbete. 

Med en anställning följer ett antal rättigheter och skyldigheter, både för den anställde och för arbetsgivaren. Den anställde förpliktar sig till mer än att utföra det aktuella arbetet efter arbetsgivarens anvisningar och arbetsgivaren ikläder sig fler förpliktelser än att bara betala lön för det utförda arbetet. Den arbetsrättsliga regleringen finns bland annat i arbetsrättsliga lagar som lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om offentlig anställning. Men även kollektivavtal spelar en viktig roll och innebär att anställningsvillkoren regleras på ett enhetligt sätt för alla medarbetare hos arbetsgivaren.

JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för dig som berörs av och hanterar arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete. Tjänsterna vänder sig till såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som till chefer och personalansvariga eller andra som har behov av att hålla sig uppdaterade inom arbetsrättens område.

Få tillgång till det juridiska material du behöver i allt från anställning och anställningens upphörande till övergång av verksamhet, medbestämmande och tolkning av kollektivavtal – med vår kompletta bevakning inom arbetsrätt.

Webbkurs i OSA

Webbkurs i OSA

Vad innebär organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken och vilket ansvar har arbetsgivare och arbetstagare? Fördjupa dina kunskaper om OSA via vår webbkurs!

Läs mer
Kundanpassade utbildningar inom arbetsliv

Kundanpassade utbildningar inom arbetsliv

Samla ihop dina kollegor och boka in en kundanpassad utbildning inom arbetslivsområdet.

Läs mer
Rådgivning inom arbetslivsfrågor

Rådgivning inom arbetslivsfrågor

Låt våra jurister hjälpa dig att reda ut frågetecken kring exempelvis uppsägning, omplacering eller anställningsavtal. 

Läs mer

Nyheter