Gunnar Bergström

Advokat

Gunnar Bergström var tidigare verksam vid Elmzell Advokatbyrå och har drivit egen arbetsrättsfirma. Har även lång erfarenhet som Chefsjurist på Landstingsförbundet. 

Gunnar skriver expertanalyser för JP Arbetsrättsnet och JP Arbetsmiljönet samt är en av författarna till lagkommentaren JP Kommentarer LAS