EU-kommisionens utsläppsrätter förklaras ogiltiga mellan 2013-2020

Nu konstaterar EU-domstolen att kommissionen i ett beslut från år 2013 fått fel beräkningsvärden på utsläppsdata. Beräkningsvärdena har legat till grund för de så kallade tilldelningsrätter som ges till aktörer som släpper ut växthusgaser. Nu har kommissionen tio månader på sig att ta fram nya tilldelningsrätter.


EU-domstolen konstaterar att kommissionens beslut om utsläppsrätter från 2013 är ogiltigt.

Enligt domstolen har kommissionen inte försäkrat sig om att medlemsstaterna angett rätt utsläppsdata. Detta har lett till en skev fördelning av utsläppsrätter till de olika medlemsstaterna och kommissionens beslut förklaras ogiltigt. Det totala antalet tilldelningsrätter kan både vara högre eller lägre än de som kommissionen tidigare fastställt.

Anledningen till att man har ett system med utsläppsrätter är för att skydda miljön genom att minska utsläpp av växthusgaser. En del av utsläppsrätterna delar medlemsländerna ut gratis och provisoriskt till företag, men när dessa tar slut så tar kommissionen fram en övergripande så kallad korrektionsfaktor. Korrektionsfaktorn används för att minska provisoriskt tilldelade utsläppsrätter. Felet upptäcktes när ett antal företag som påverkades av tilldelningsprogrammet av utsläppsrätter ifrågasatte kommissionens beslut från år 2011 och 2013.

2013 års beslut förklaras nu ogiltigt och kommissionen får tio månader på sig att ta fram ett nytt antal tilldelningsrätter innan domstolens beslut får verkan.

Bevaka alla de senaste miljörättsliga domarna och referaten i JP Miljönet. Testa tjänsten idag genom att ansöka om ett kostnadsfritt testkonto här.  

Publicerad 16 maj 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom eu-rätt och internationell rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP EUnet

    Informationstjänsten för dig som berörs av EU-​rätt i ditt arbete och behöver hålla dig uppdaterad inom rättsområdet.
  • Lagkommentar till miljöbalken

    Lagkommentaren är skriven av bland andra Per-Anders Broqvist och Charlotta Zetterberg. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.
  • Lagkommentar till lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

    Lagkommentaren är skriven av Per-Anders Broqvist och beskriver det aktuella rättsläget samt behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

Regeringen har fattat beslut om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel på bland annat lekplatser och i parker.

12 apr 2021

Provplattformen uppfyller inte längre krav på hantering av personuppgifter.

16 mar 2021

Genom ett förhandsavgörande har EU-domstolen i princip underkänt svensk praxis i skogsavverkningsärenden i förhållande till art- och habitatdirektivet.

16 mar 2021