Skolledardagen är snart här

Konfernesen Skolledardagen, anordnas den 6 februari av Conductive, och vänder sig till rektorer och ledare inom skolan. Hur skolledare skapar en framgångsrik skola, där personal och elever trivs och utvecklas kommer debatteras och diskuteras under dagen. Vi kan även se fram emot spännande och inspirerande föreläsningar och möten.

Läs mer och se programmet för Skolledardagen här

Skoljuridik är ett av JP Infonets största områden och vi kan stolt kalla oss för helhetsleverantör inom området. Vi erbjuder den omfattande juridiska onlinetjänsten JP Skolnet, lagkommentarer till skollagen i bokform, hel- och halvdags kurser samt skräddarsydda utbildningar på plats hos kund. Behöver du hjälp med mer specifika frågor erbjuder vi även juridisk rådgivning samt mer omfattande konsultuppdrag inom skoljuridik.
Vi kommer att presentera våra tjänster under mässan, så kom gärna och hälsa på oss där!

Publicerad 21 jan 2013

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Efter indikationer på att barns rättigheter inte efterlevs i Sverige genomför Riksrevisionen nu en granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen.

17 jan 2023

Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden i lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

16 jan 2023

Är kommunen skyldig att på något sätt ersätta vårdnadshavare när skolskjutsen inte går som planerat? Vår skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

11 jan 2023