Skolledardagen är snart här

Konfernesen Skolledardagen, anordnas den 6 februari av Conductive, och vänder sig till rektorer och ledare inom skolan. Hur skolledare skapar en framgångsrik skola, där personal och elever trivs och utvecklas kommer debatteras och diskuteras under dagen. Vi kan även se fram emot spännande och inspirerande föreläsningar och möten.

Läs mer och se programmet för Skolledardagen här

Skoljuridik är ett av JP Infonets största områden och vi kan stolt kalla oss för helhetsleverantör inom området. Vi erbjuder den omfattande juridiska onlinetjänsten JP Skolnet, lagkommentarer till skollagen i bokform, hel- och halvdags kurser samt skräddarsydda utbildningar på plats hos kund. Behöver du hjälp med mer specifika frågor erbjuder vi även juridisk rådgivning samt mer omfattande konsultuppdrag inom skoljuridik.
Vi kommer att presentera våra tjänster under mässan, så kom gärna och hälsa på oss där!

Publicerad 21 jan 2013

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023