Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kyrkogårdsförvaltningens fullständiga register med gravrättsinnehavare omfattas av sekretess

dataskydd_kyrkogardsforvaltningens-fullstandiga-register-med-gravrattsinnehavare-omfattas-av-sekretess.jpg

Får en person ut kyrkogårdsförvaltningens hela register med gravrättsinnehavare, information om för- och efternamn, adress, gravplats och släktskap med den avlidna? Nej, säger kammarrätten och hänvisar till att personuppgiftsbehandlingen kommer att strida mot dataskyddsförordningen (GDPR).

Bakgrund

En man begärde att få ta del av kyrkogårdsförvaltningens register med gravrättsinnehavare samt deras information om för- och efternamn, adress, postnummer och ort, telefonnummer, mailadress, gravplats/gravplatsnummer och släktskap med den avlidna. 

Kyrkogårdsförvaltningen bedömde att uppgifterna omfattas av sekretess enligt 21 kap 7 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eftersom behandlingen av uppgifterna kommer att strida mot dataskyddsförordningen (GDPR).

Kammarrättens bedömning

Enligt 21 kap. 7 § OSL gäller sekretess för personuppgift, om det kan antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Kammarrätten konstaterar att de begärda handlingarna innehåller personuppgifter för ett stort antal personer. Det har inte kommit fram att behandlingen av personuppgifter är ett led i verksamhet av rent privat natur. Dataskyddsförordningen är tillämplig och kammarrätten instämmer med kyrkogårdsförvaltningen i att ett utlämnande kommer att behandlas i strid med EU:s dataskyddsförordning. Handlingarna omfattas därmed av sekretess och ska inte lämnas ut.

Av Maria Bjurholm, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP ITnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan referatet skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i aktuell informationstjänst.

Publicerad 12 maj 2022

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet försök till cyberangrepp ökade kraftigt mot statliga myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga tjänster under 2023. Det framgår av MSB:s årsredovisning av it-incidentrapporter. 

8 apr 2024

Vår expert Monika Wendleby går i den här analysen igenom avgörandet utifrån olika EU-rättskällor.

8 apr 2024

I denna analys reder vår expert Jakob Söderbaum ut begreppen, beskriver behovet och förutsättningarna för att jobba med spårbarhet med utgångspunkt i GDPR, och framhåller värdet av spårbarhet i den digitala miljön ur dataskyddssynvinkel.

12 mar 2024