LUF: Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

I Sverige införs en ny lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna den 1 januari 2017. Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Lagen gäller även när en upphandlande enhet anordnar en projekttävling.

Riksdagen har beslutat om ett nytt regelverk för offentlig upphandling. De nya lagarna utgår från delvis tvingande EU-regler som förtydligar och utvecklar den lagstiftning som har styrt den offentliga upphandlingen fram till och med den 31 december 2016.  

De direktiv som har införts och som implementerats i svensk rätt genom nya LOU, LUF och LUK är:

Här kan du ladda hem kompendiet som innehåller nya LUF i ett läsvänligt format. 

Senast uppdaterad 10 jan 2017

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området