GDPR i praktiken.png

Välkommen till GDPR i praktiken! Den här kursen riktar sig till dig som arbetar med personuppgifter och som förmodligen redan har en del kunskap i ämnet. Därför fördjupar vi oss istället i de svårigheter som vi vet ofta uppstår ute i verksamheterna. Det kan till exempel handla om hur man upprättar en säker insamling eller lagring, hur en riskanalys och konsekvensbedömning ska utföras samt hur man arbetar systematiskt för att undvika personuppgiftsincidenter. 

 Bland annat besvaras frågor som: Är en dynamisk IP-adress en personuppgift? Hur hanterar vi angrepp på våra system? Vad är skillnaden på att tillhandahålla information och tillgängliggöra information till den registrerade?  

Kursen är praktiskt orienterad och tar upp och förklarar verkliga fall. Dessutom avslutas varje avsnitt med en sammanfattande checklista. På så sätt får du verktygen som behövs för att hantera personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt i just din verksamhet. 

Kursinnehåll

  • Grundläggande begrepp
  • Grundläggande förutsättningar för behandling
  • Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
  • Informationssäkerhet
  • Registrerades rättigheter
  • Dataskyddsombud
  • Informationsplikten
  • Personuppgiftsincidenter
  • Konsekvensbedömningar
  • Artikel 30-registret

E-learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen. I kursen finns flera fördjupningar där vi tittar närmare på olika dataskyddsfrågor som är relevanta för dig som hanterar personuppgifter i din yrkesroll. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.

Examination och kursintyg

I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg.