Arbetar du inom offentlig verksamhet och vill lära dig mer om hur GDPR fungerar i praktiken? Hur ska du hantera dina mejl, hur gör du när en personuppgiftsincident inträffar och på vilka grunder får du behandla personuppgifter? Med vår interaktiva webbkurs GDPR i praktiken rätar vi ut eventuella frågetecken och lär dig med hjälp av verklighetsbaserade case hur du tillämpar de aktuella reglerna.

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom offentlig sektor och som vill få en praktisk förståelse för dataskyddsförordningens regler i det dagliga arbetet.

I webbkursen lär du dig bland annat hur dataskyddsförordningen förhåller sig till svenska lagar, men också vilka undantag som gäller för våra grundlagsskyddade regler kring offentlighet och yttrandefrihet. Dessutom lär du dig vad det innebär att vara personuppgiftsansvarig, personuppgiftsombud, dataskyddsombud samt vad en personuppgiftsincident är. Vi reder också ut vad som gäller kring personuppgiftsbiträdesavtal, sanktionsavgifter och skadestånd.

 
Kursinnehåll

  • GDPR i förhållande till annan lagstiftning
  • Grundläggande begrepp
  • Rättslig grund för personuppgiftsbehandling
  • Grundläggande principer
  • Missbruksregeln
  • Centrala roller
  • Den registrerades rättigheter
  • Tillsyn och sanktionsavgift
  • Examination med kursintyg

E-learning på dina villkor

Kursen – som är en e-learning kurs – utmärker sig genom att den innehåller praktiska case i samtliga kapitel. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.

Examination och kursintyg

Kursen avslutas med en examination. Här svarar du på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. Svarar du fel får du en hänvisning som berättar vilken del av kursen som du behöver repetera. När du klarat testet får du ett kursintyg som kan printas ut.