Kurs

Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

Om kursen

Som tjänsteman på en myndighet styrs vardagen av en mängd lagar och förordningar. Detta för att den offentliga förvaltningen ska präglas av objektivitet och saklighet, att medborgare ska få rätt till insyn och att handläggningen ska ske effektivt. För den enskilde är det viktigt att hen får sin sak prövad på ett objektivt och sakligt sätt samt får beslut i rimlig tid. För tjänstemannen innebär detta ett högt ställt krav på kunskap om de gällande reglerna. Förutom myndighetsutövningen ska tjänstemannen se till att service och vägledning ges enligt uppställda krav. 

Denna kurs ger dig en översikt av rättssystemet och de regler som gäller vid myndighetsutövningen. Särskilda krav på tjänstemannen gällande objektivitet, att anmäla jäv och bisysslor samt vad som räknas som muta tas också upp. En fördjupning görs inom de områden som har störst praktisk betydelse för dig i det dagliga arbetet med aktuell rättspraxis och andra aktuella frågor.

Målet med kursen är att du som deltagare ska få en god överblick av rättssystemets uppbyggnad och speciellt en större förståelse för de intressen som ska tillgodoses när det kommer till myndighetsutövning och handläggning. Du kommer att känna till viktiga handläggningsåtgärder som ska vidtas och vad som åligger en tjänsteperson för att objektivitetsprincipen ska följas och sanktioner undvikas. Kort sagt så kommer du efter avslutad kurs att ha bättre möjligheter att utföra ditt arbete på ett rättssäkert sätt.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig främst till dig som handläggare eller annan tjänsteman som arbetar inom offentlig förvaltning samt dig som jurist som är ny inom området offentlig förvaltning. Kursen är en grundkurs som ger en övergripande genomgång av juridiken inom nedan uppräknade programpunkter.

Programpunkter

 • En översikt av det svenska regelsystemet
 • Myndighetsutövning och reglerna som styr
 • JO och JK:s roller
 • Grundläggande principer
 • Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar
 • Handläggning enligt förvaltningslagen
 • Beslutet – dokumentation, motivering, underrättelse
 • Rättelse och ändring av beslut
 • Rätt att överklaga
 • Tjänstemannaansvar

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,8/5)

Omdöme om kursen (4,8)

Baseras på 6 kursdeltagare

Så tycker tidigare kursdeltagare

 • "Lärorik dag med mycket inspiration för fortsatt gott arbete." Amra Mecavica Enhetschef Marks kommun

Janna Sundberg

Kursledare

Janna Sundberg Rådgivare, jurist

Janna är jurist och arbetar med rådgivning inom skola och håller kurser inom skoljuridik samt kurser inom förvaltningsrätt på JP Infonet. Hon har tidigare arbetat på Skolinspektionen, Skolväsendets överklagandenämnd och inom domstolsväsendet.

Gustaf von Essen

Kursledare

Gustaf von Essen Rådgivare, jurist

Gustaf von Essen är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik och socialjuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat inom domstolsväsendet och även som utredare på avdelningen för regler och behörighet inom Socialstyrelsen.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

Tillfälle: den 5 oktober 2023 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

Tillfälle: den 9 februari 2024 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

12 sep 2023

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut en begärd allmän handling digitalt. Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

12 sep 2023

Vår expert Emma Rönström sammanfattar och analyserar ett beslut från JO.

8 sep 2023