Kurs

Barnrätt för chefer och ledare

Barnrätt för chefer och ledare

Om kursen

Att barnkonventionen är lag innebär nya förhållningssätt för dig som chef i offentlig sektor. Du behöver känna till vad det innebär att leda genom ett barnrättsperspektiv. Den här kursen ger dig förutsättningar att ta ett helhetsgrepp om barnrättsarbetet.

Vi går igenom strategier, metoder och verktyg för att bedriva ett gediget barnrättsarbete. Du ges exempel på hur implementeringen kan se ut i olika verksamheter och vilken effekt det arbetet har.

Som steg 1 får du tillgång till vår webbkurs, Barnkonventionen i praktiken, som ger en översyn av barnkonventionen och de viktigaste artiklarna. Steg 2 är själva kurstillfället där vi går igenom prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser utifrån barnkonventionen och hur du implementerar barnkonventionen i din verksamhet.

Kursledarna Ewa Kristensson och Stina Kasemo berättar om hur de genomför sitt uppdrag med en medveten värdestyrning och hur barnkonsekvensanalyser kan genomföras. Marie Lundin Karphammar informerar bland annat om gällande lagstiftning och rättspraxis om vad det innebär att göra prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser. Hon ger också konkreta exempel på barnrättsperspektiv inom olika verksamheter.

Denna kurs vänder sig till dig som ledare och chef i offentlig sektor; statlig, regional och kommunal.

Programpunkter

 • Barnkonventionens bakgrund
 • Barnkonventionens artiklar
 • Vad behöver jag som chef särskilt beakta ur ett ledarskapsperspektiv?
 • Strategi för barnrättsarbetet
 • Hur kan man som ledare och chef genomföra barnkonsekvensanalyser i sin verksamhet?
 • Hur kan implementeringen se ut i olika verksamheter?
 • Hur ser återkopplingen ut?
 • Vilka effekter kan barnrättsarbetet skapa?
 • Vilka utmaningar kvarstår?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Ewa Kristensson

Kursledare

Ewa Kristensson Förvaltningschef

Ewa Kristensson arbetar som förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad i Halmstad.

Marie Lundin Karphammar

Kursledare

Marie Lundin Karphammar Handläggare och barnrättsjurist, SKR

Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist på SKR med lång erfarenhet av att använda barnkonventionen i sitt arbete och en flitigt anlitad kursledare. Författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna, (2019), Studentlitteratur. 

Stina Kasemo

Kursledare

Stina Kasemo Rektor, Halmstad kommun

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Barnrätt för chefer och ledare

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Riksdagen beslutade under hösten 2022 om förändringar i brottsbalkens bestämmelser om brott mot rikets säkerhet. Vår expert Hans-Gunnar Axberger kommenterar ändringarna i denna analys.

18 jan 2023

Ett överklagande av ett beslut ska skyndsamt lämnas till överinstansen. Mot den bakgrunden konstaterar JO att ett dröjsmål på fyra respektive sex månader därför är helt oacceptabelt.

15 nov 2022

En utredare har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som skapar bättre förutsättningar för personallån mellan myndigheter. Slutredovisningen är nu färdig.

15 nov 2022