Ewa Kristensson

Förvaltningschef

Ewa Kristensson arbetar som förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad i Halmstad.

Ewas kurser

Den här kursen ger dig förutsättningar att ta ett helhetsgrepp om barnrättsarbetet i socialtjänsten.

Kursledare: Ewa Kristensson, Marie Lundin Karphammar Livesänd Antal platser 1-dagskurs