Kurs

Att ta ledningen i barnrättsarbetet i socialtjänsten

Att ta ledningen i barnrättsarbetet i socialtjänsten

Om kursen

Vad innebär det för socialtjänsten att barnkonventionen är lag och hur tar jag ledningen i barnrättsarbetet?

Den här kursen ger dig förutsättningar att ta ett helhetsgrepp om barnrättsarbetet i socialtjänsten. Du får en förståelse för barnkonventionen, dess bakgrund och vad det gör för skillnad i praktiken för socialtjänsten att barnkonventionen är lag. Som chef i socialtjänsten innebär detta också ett nytt förhållningssätt; att leda genom ett barnrättsperspektiv.

 • Vad innebär det att ha ett barnrättsperspektiv i sin verksamhet för chefer och medarbetare i socialtjänsten?
 • Vad fungerar bra och vad behöver utvecklas inom socialtjänstens olika verksamhetsområden?

Vi går igenom strategier, metoder och verktyg för att bedriva ett gediget barnrättsarbete. Du får exempel på hur implementeringen kan se ut i olika verksamheter och vilken effekt det arbetet har. Materialet fungerar som ett underlag för upprättande av en gemensam handlingsplan.

Som steg 1 får du tillgång till vår webbkurs, Barnkonventionen i praktiken, som ger en översyn av barnkonventionen och de viktigaste artiklarna. Steg 2 är själva kurstillfället – som är live-sänt – om hur du implementerar barnkonventionen i din verksamhet.

Inga förkunskaper krävs.

Programpunkter

 • Barnkonventionens bakgrund
 • Barnkonventionens artiklar
 • Vad behöver jag som chef särskilt beakta ur ett ledarskapsperspektiv?
 • Strategi för barnrättsarbetet
 • Hur kan man som ledare och chef genomföra barnkonsekvensanalyser i socialtjänsten?
 • Hur kan implementeringen se ut i olika verksamheter?
 • Hur ser återkopplingen ut?
 • Vilka effekter kan barnrättsarbetet skapa?
 • Vilka utmaningar kvarstår?
Ewa Kristensson

Kursledare

Ewa Kristensson Förvaltningschef

Ewa Kristensson arbetar som förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad i Halmstad.

Marie Lundin Karphammar

Kursledare

Marie Lundin Karphammar Handläggare och barnrättsjurist, SKR

Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist på SKR med lång erfarenhet av att använda barnkonventionen i sitt arbete och en flitigt anlitad kursledare. Författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna, (2019), Studentlitteratur. 

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Att ta ledningen i barnrättsarbetet i socialtjänsten

Tillfälle: den 16 november 2023 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Att ta ledningen i barnrättsarbetet i socialtjänsten

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Det kommer kammarrätten fram till i ett mål om ekonomiskt bistånd.

18 apr 2023

Regeringen har beslutat att starta en utredning om språkkrav för att stärka patientsäkerhet och öka tryggheten.

18 apr 2023

Socialstyrelsens årliga lägesrapport för individ- och familjeomsorg visar att över 50 000 barn lever i familjer med långvarigt bistånd.

18 apr 2023