Kurs

Upphandling under tröskelvärdena

Upphandling under tröskelvärdena

Om kursen

Den 1 februari 2022 antogs ett helt nytt regelverk om upphandlingar under EU:s tröskelvärden och många av de tidigare bestämmelserna har tagits bort eller ändrats. Detta i syfte att göra regelverken enklare. Även dessa upphandlingar omfattas av rättsmedlen i LOU och är du verksam inom området är det viktigt att veta vad de nya bestämmelserna innebär. I kursen går vi igenom hela regelverket för upphandlingar under tröskelvärdena i 19 kap. och 19 a kap. LOU.

Kursen är en grundkurs och vänder sig i första hand till dig som är ny inom området offentlig upphandling. Kursen passar även dig som arbetat ett tag och vill lära dig mer om de nya bestämmelserna. Du behöver inga förkunskaper då det är en grundkurs.

Programpunkter

19 kap. LOU

 • Undantag
 • De grundläggande rättsprinciperna
 • Gränsöverskridande intresse
 • Beräkning av tröskelvärdena
 • Blandad upphandling
 • Upphandlingsförfaranden
 • Tekniska specifikationer
 • Urvalskriterier
 • Tilldelningskriterier
 • Utvärderingsförfaranden
 • Tidsfrister
 • Förhandling
 • Onormalt låga anbud
 • Offentlighet och sekretess
 • Annonsering och efterannonsering
 • Krav på dokumentation
 • Ramavtal
 • Rättsmedel

19 a kap. LOU

 • Tjänster i Bilaga 2
 • Bestämmelserna om direktupphandling
 • Krav på policyer
 • Rättsmedel

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Andrea Sundstrand

Kursledare

Andrea Sundstrand Docent i offentlig rätt, specialist på offentlig upphandling

Docent Andrea Sundstrand, Stockholms universitet, har undervisat om offentlig upphandling sedan år 1994. Hon har tidigare arbetat på Nämnden för offentlig upphandling, suttit i Konkurrensverkets upphandlingsråd och i Upphandlingsmyndighetens Insynråd.  Hos JP Infoner håller Andrea bland annat utbildning inom offentlig upphandling.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-16:00 Livesänd Antal platser stacks 6450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Upphandling under tröskelvärdena

Tillfälle: den 19 september 2023 09:30-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Upphandling under tröskelvärdena

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-16:00 Stockholm Antal platser stacks 6990 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Upphandling under tröskelvärdena

Tillfälle: den 19 september 2023 09:30-16:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Upphandling under tröskelvärdena

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Upphandlingsnet

  Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
 • JP RättsfallsnetUpphandling

  Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
 • Rådgivning inom upphandling

  Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Konkurrensverket anser att en kommun bröt mot reglerna om offentlig upphandling när den valde att inte annonsera en upphandling av it-system.

21 apr 2023

Antalet inkomna överprövningsmål i de allmänna förvaltningsdomstolarna ökade under 2022. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

21 apr 2023

I den här analysen beskrivs några problem som kan uppkomma vid offentliga upphandlingar av IT-lösningar/system.

28 mar 2023