Kurs

Offentliga inköp för dig som inte är upphandlare

Offentliga inköp för dig som inte är upphandlare

Om kursen

Inköpsprocessen i offentlig sektor är komplex och innehåller ett flertal olika delmoment. Ofta finns det ett väldigt stort fokus på att hantera upphandlingsreglerna (LOU,LUF, LUFS och LUK) korrekt, trots att de endast reglerar en liten del av inköpsprocessen. Själva anledningen till att en upphandling görs är att det finns ett behov av att köpa in varor, tjänster eller entreprenader till organisationens verksamhet och målet med inköpsprocessen är att ett avtal ska ingås och att ett inköp ska göras.

Denna kurs riktar sig till dig som kommer i kontakt med inköp och offentlig upphandling som chef, som beställare eller som medlem i en referensgrupp för en upphandling. Det riktar sig även till dig som är politiker och vill få bättre kunskap om hur den offentliga inköpsprocessen ser ut. Kursen ger en övergripande bild av inköp i en offentlig organisation.

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Programpunkter

 • Vad omfattar offentliga inköp i Sverige

 • Inköpsorganisationens ansvar, funktioner och roller

 • Upphandlingslagarna (LOU, LUF, LUFS och LUK), de grundläggande principerna, tröskelvärden och dirktupphandlingsgräns

 • Inköpsbehovet, föremålet för upphandlingen, ett enskilt köp eller ett ramavtal

 • Upphandlingsprocessen
  - Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare
  - Krav på föremålet för upphandlingen (objekt eller ramavtal, kontraktsvillkor)
  - Olika former av ramavtal
  - Tilldelningsgrunder och utvärderingsmodeller
  - Att tilldela kontrakt

 • Avtalet och avtalstecknande

 • Inköp och avrop upphandlade enskilda köp av vara, tjänst eller entreprenad

 • Inköp och avrop på upphandlade ramavtal
  - Information om organisationens ingångna avtal (Avtalsdatabas mm)
  - Vad omfattas av respektive avtal
  - Leverantörens avtalsprislista (vilka produkter ingår)
  - Direktupphandling (lågt värde, om avtalad lev inte kan leverera…)
  - Varför är allt så dyrt (varför kan vi inte handla på IKEA)
  - Kundkort i lokala matbutiken

 • Leverans och leveranskontroll, enskilt köp eller ramavtal

 • Vad händer om något går fel i inköpet (garantier, fel i varan, häva köpet, köp hos fel leverantör, köp av varor utanför avtalat sortiment mm)

 • Jäv
Anders Vedin

Kursledare

Anders Vedin Rådgivare, jurist

Anders Vedin är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Han håller även utbildningar för JP Utbildning. Tidigare har Anders arbetat som upphandlare, upphandlingsjurist, stadsjurist och upphandlingschef. 

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Offentliga inköp för dig som inte är upphandlare

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Upphandlingsnet

  Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
 • JP RättsfallsnetUpphandling

  Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
 • Rådgivning inom upphandling

  Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Konkurrensverket anser att en kommun bröt mot reglerna om offentlig upphandling när den valde att inte annonsera en upphandling av it-system.

21 apr 2023

Antalet inkomna överprövningsmål i de allmänna förvaltningsdomstolarna ökade under 2022. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

21 apr 2023

I den här analysen beskrivs några problem som kan uppkomma vid offentliga upphandlingar av IT-lösningar/system.

28 mar 2023