Kurs

Så vinner du en upphandling

Så vinner du en upphandling

Om kursen

Denna kurs ger dig som arbetar med försäljning till offentlig sektor juridisk kunskap om hur upphandlingsreglerna fungerar, tillsammans med viktiga verktyg för att kunna tilldelas kontrakt och leverera i enlighet med upphandlade kontrakt.

Upphandling av offentliga kontrakt omsätter årligen drygt 800 miljarder kronor och intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar stadigt. Den offentliga upphandlingen öppnar upp marknader för konkurrens och kan skapa goda förutsättningar för tillväxt i stora, små och medelstora företag.

I syfte att hjälpa dig som leverantör har vi tagit fram denna heldagskurs som ger ett övergripande perspektiv på det upphandlingsrättsliga regelverket. Vi diskuterar vad som utmärker den offentliga upphandlingen, de olika moment som är viktiga att hantera, hur du kan undvika vanliga fallgropar samtidigt som vi ger dig verktyg för att lämna det vinnande anbudet.

Kursen riktar sig till dig som leverantör och som kommer i kontakt med upphandling av offentliga kontrakt, som vill få bättre kunskap om hur du bör tänka och agera för att skapa förutsättningar för att lämna det vinnande anbudet.

Efter kursen ska du ha övergripande kännedom om grundläggande delar av det upphandlingsrättsliga regelverket och ha fått med dig kunskap som du kan tillämpa i din verksamhet och i den offentliga affären för att bedriva ett framgångsrikt anbudsarbete.

Programpunkter

 • Viktigt att känna till om LOU
 • Vanliga fallgropar – exempel från upphandlingsdokument och rättspraxis
 • Tips för att vinna en upphandling
  - Förberedelser och framförhållning
  - Arbetssätt under anbudsfasen
  - Lyckas i förhandlingen
  - Offentlighet och sekretess
  - Överprövning
  - Så får du framgångshjulet att snurra

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Sylvia Lindén

Kursledare

Sylvia Lindén Advokat/Partner, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-16:00 Livesänd Antal platser stacks 5250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Så vinner du en upphandling

Tillfälle: den 14 mars 2023 09:30-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Så vinner du en upphandling

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Upphandlingsnet

  Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
 • JP RättsfallsnetUpphandling

  Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
 • Rådgivning inom upphandling

  Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Det står nu klart att upphandlande myndigheter får använda lottning för att begränsa antalet anbudssökande som bjuds in till att lämna anbud i ett selektivt förfarande.

16 jan 2023

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet till Upphandlingsmyndigheten där flera uppdrag syftar till att se hur myndigheten kan underlätta för företag som deltar i offentlig upphandling.

13 jan 2023

Regeringen remitterar en promemoria med förslag om ändringar i LUFS som föreslås börja gälla den 1 juni 2023. 

12 jan 2023