Kurs

Barnrättsperspektivet i socialtjänsten

Barnrättsperspektivet i socialtjänsten

Om kursen

Vad innebär det för socialtjänsten att barnkonventionen är lag?

Denna utbildning ger dig en bakgrund och förståelse för barnkonventionen och vilken skillnaden blir för socialtjänsten i praktiken att barnkonventionen är lag.

Här ges en grundläggande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att ha ett barnrättsperspektiv i sin verksamhet med syftet att chefer och medarbetare i socialtjänsten identifierar vad som ur ett barnrättsperspektiv fungerar bra och vad som behöver utvecklas inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Materialet fungerar som ett underlag för upprättande av en gemensam handlingsplan.

Inga förkunskaper krävs.

Programpunkter

 • Bakgrunden till barnkonventionen
 • Innehåll, rättspraxis, transformation i annan lagstiftning.
 • Vad blir skillnaden med barnkonventionen som lag?
 • Workshops gällande innehållet i barnkonventionen
 • Barnsyn – diskussion
 • Implementering av barnkonventionen och prövning av barnets bästa.
 • Prövning av barnets bästa – när, hur, vad och med vilka?
 • Barnets delaktighet; tillvägagångssätt att ge barnet information, samtala med barnet, hur barnets åsikter beaktas i beslut, mognadsbedömningar, återkoppling till barnet
 • Arbetsmetoder och rutiner
 • Att delge föräldrar, barn och andra aktörer barnkonventionens barnsyn och barnrättsperspektiv

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Marie Lundin Karphammar

Kursledare

Marie Lundin Karphammar Handläggare och barnrättsjurist, SKR

Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist på SKR med lång erfarenhet av att använda barnkonventionen i sitt arbete och en flitigt anlitad kursledare. Författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna, (2019), Studentlitteratur. 

Ewa Kristensson

Kursledare

Ewa Kristensson Förvaltningschef

Ewa Kristensson arbetar som förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad i Halmstad.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Barnrättsperspektivet i socialtjänsten

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • JP Serveringstillståndsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
 • JP RättsfallsnetBistånd SoL

  JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

En pågående utredning har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur en lag­stift­ning som krimi­naliserar oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer ska se ut.

29 nov 2022

Kammarrätten bedömer att storasystern har fått ta ett för stort ansvar för sin lillebror och att hon behöver avlastas för att båda barnen ska kunna få sina individuella behov av stöd och hjälp tillgodosedda.

25 nov 2022

Vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen reder ut vad som gäller.

24 nov 2022