Skoljuridikens dag 2020

Skoljuridikens dag är JP Utbildnings årligen återkommande nyhets- och aktualitetsdag inom skoljuridikens område. 

Dagen vänder sig främst till skoljurister, förvaltningschefer, handläggare och administratörer, skolchefer, rektorer, bitr. rektorer inom såväl kommun som friskolor och kan också passa kvalificerade lärare och politiker, m.fl.

Det här är en av våra kurser inom skoljuridik.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Intressant och relevant. Direkt anpassat till min verksamhet. Kunniga föreläsare"
"Givande, intressant och mycket användbart i min verksamhet och i mitt arbete"
"Mycket bra dag med inititerad information på lagom nivå på rätt översiktligt plan"
"Fint ordnat, trevligt, lärorikt med stor nyttofaktor"
"Denna dag ska jag försöka att aldrig missa"

Kursledare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk Expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Simon Jernelöv

Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är konsult inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen.

Marie Runelid

Kommunjurist i Karlstad

Marie Runelid är kommunjurist i Karlstad och undervisar också på rektorsprogrammet. Hos JP Infonet håller hon utbildning inom skoljuridik.

Programpunkter från Skoljuridikens dag 2019:

För att ha ett så aktuellt program som möjligt, kommer det att uppdateras fram till någon vecka före föreläsningen. 

Organisation och ekonomi (MH)

 • Ägar- och ledningsprövning
 • Resursfördelning – kommunala bidrag till fristående verksamhet, interkommunal ersättning

 Nyhetssvep (LW)

 • Information vid skolbyten
 • Rektorer i förskolan
 • Insatsgaranti
 • Mer idrott och matte i grundskolan
 • Nyanlända på högstadiet
 • Mentorer i gymnasiet
 • Kunskapsbedömning på språkintroduktion
 • Prep och PRIV blir Programinriktat val

 Kränkande behandling (MH)

 • Gränsdragningar

GDPR i skolan (SJ)

 • Ärendehantering eller faktiskt handlande i skolan - påverkar det regleringen kring GDPR och allmän handling?

 Förskolan (MR)

 • Reviderad läroplan

 Aktuella utredningar och praxis (LW, MH)

 • Komvux
 • SYV
 • Religiösa friskolor
 • Konfessionella inslag
 • Elevers möjligheter att nå kunskapsmålen
 • Fritids

Hemmasittare - ansvarsfördelning (MH)

Kontakt

Har du frågor om Skoljuridikens dag 2020 eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000.