Kurs

Plan- och bygglagen – en grundkurs med praktiska exempel

Plan- och bygglagen – en grundkurs med praktiska exempel

Om kursen

Kursen Plan- och bygglagen – en grundkurs med praktiska exempel inleds med en allmän orientering av PBL, samt en orientering av andra lagar och förordningar som hör till bygglagstiftningen. Därefter diskuteras de intresseavvägningar som görs i till exempel detaljplan- och bygglovsärenden, plansystem och i den reviderade detaljplaneprocessen. Slutligen behandlas bygglov, marklov, utformnings- och egenskapskrav på byggnader samt bygglovsprocessen och sanktionssystemet. 

Löpande under dagen görs även djupdykningar i de senaste lagändringarna, såsom möjligheten till Attefallshus, samordnad bullerprövning och de nya reglerna avseende markanvisnings- och exploateringsavtal. Naturligtvis kommer det därutöver finnas tid för frågor och diskussion. 

Kursen riktar sig till alla verksamma jurister och handläggare, främst inom kommun och länsstyrelser, men passar även jurister som arbetat inom entreprenad- och bygg med flera.


Programpunkter

 • Allmänt om PBL
 • Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
 • Plansystemet och den nya detaljplaneprocessen
 • Utformnings- och egenskapskrav på byggnader
 • Bygglov, marklov bland annat de nya Attefallsåtgärderna
 • Processen hos kommunen
 • Sanktionssystemet
 • Samordnad prövning av buller mellan miljöbalken och PBL
 • Regler om markanvisningsavtal och exploateringsavtal
 • Frågor

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Omdöme om kursen (4,8/5)

Omdöme om kursen (4,8)

Baseras på 9 kursdeltagare

Johannes Holmgren

Kursledare

Johannes Holmgren Advokat, Polaris Advokatbyrå

Advokat Johannes Holmgren är expert inom området med mer än 10 års erfarenhet av ämnet. För JP Utbildning håller han utbildning inom fastighetsrätt.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Plan- och bygglagen – en grundkurs med praktiska exempel

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Fastighetsnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiken kring fastigheter inom offentlig eller privat sektor.
 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP Samhällsbyggnadsnet

  Informationstjänsten passar för dig som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor.