Kurs - Plan - och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel

Kursen Plan- och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel inleds med en allmän orientering av PBL, samt en orientering av andra lagar och förordningar som hör till bygglagstiftningen. Därefter diskuteras de intresseavvägningar som görs i t.ex. detaljplan- och bygglovsärenden, plansystem och i den reviderade detaljplaneprocessen. Slutligen behandlas bygglov, marklov, utformnings- och egenskapskrav på byggnader samt bygglovsprocessen och sanktionssystemet. 

Löpande under dagen görs även djupdykningar i de senaste lagändringarna, såsom möjligheten till Attefallshus, samordnad bullerprövning och de nya reglerna avseende markanvisnings- och exploateringsavtal. Naturligtvis kommer det därutöver finnas tid för frågor och diskussion. 

Kursen riktar sig till alla verksamma jurister och handläggare, främst inom kommun och länsstyrelser, men passar även jurister som arbetat inom entreprenad- och bygg m.fl.

Deltagarkommentarer från tidigare tillfällen; 
"Jättebra kurs och föreläsare som förklarade så man kunde hänga med även med dåliga förkunskaper"
"Bra och trevlig kurs och inte det minsta långtråkigt"
"Bra, intressant och med många praktiskta exempel"
"En bra kurs med jättebra innehåll och struktur"

Föreläsare

Johannes Holmgren

Advokat

Advokat Johannes Holmgren är expert inom området med mer än 10 års erfarenhet av ämnet.

Programpunkter för  utbildningen

  • Allmänt om PBL.
  • Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.
  • Plansystemet och den nya detaljplaneprocessen.
  • Utformnings- och egenskapskrav på byggnader.
  • Bygglov, marklov m.m. bl.a. de nya Attefallsåtgärderna.
  • Processen hos kommunen.
  • Sanktionssystemet.
  • Samordnad prövning av buller mellan miljöbalken och PBL.
  • Regler om markanvisningsavtal och exploateringsavtal.
  • Frågor.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Kontakt

Har du frågor om kursen Plan- och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom fastighets- och entreprenadrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000