Kurs

Plan- och bygglagen i praktiken – en grundkurs

Plan- och bygglagen i praktiken – en grundkurs

Om kursen

På kursen får du en orientering i plan- och bygglagstiftningen. Rättsområdet är komplicerat och har på senare tid dessutom varit föremål för många förändringar. Kursens syfte är att du som deltagare efter kursen ska känna ökad trygghet i den egna handläggningen men även få en helhetsbild över hur de olika delarna i PBL hänger ihop, vilket är viktigt för såväl en djupare förståelse av PBL:s systematik som för intern samverkan mellan olika kompetenser. Vi går igenom centrala områden – planläggning, bygglovsprocessen och genomförande. Störst fokus kommer att ligga på de frågor som ofta upplevs som mest utmanande. Tillsyn tas inte upp inom ramen för denna kurs. Frågor rörande skadeersättning och inlösen berörs i begränsad utsträckning.

Under kursen går vi bl.a. igenom frågeställningar som:
Hur långt sträcker sig det kommunala planmonopolet?
Vad menas med planenligt utgångsläge?
Hur tolkar man gamla detaljplaner?
Ska byggnadsnämnden ta hänsyn till egendomsskyddet?
På vilket sätt påverkar strandskyddet beslut enligt PBL?
När kan slutbesked inte ges?

Relevanta rättsfall tas upp för att illustrera den praktiska handläggningen. Deltagarna ges vidare möjlighet att ställa frågor under kursdagen.

För vem passar kursen?

Kursen är en grundkurs som riktar sig till dig som verksam jurist eller handläggare, främst inom kommun och länsstyrelser, men passar även dig som jurist som arbetat inom entreprenad- och bygg med flera. Kursen lämpar sig för nybörjare men även för dig som redan har erfarenhet av praktisk tillämpning, men behöver förstärka och aktualisera dina teoretiska kunskaper.

Programpunkter

 • Om lagstiftningens syfte
 • Definitioner
 • Grundläggande principer
 • Översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser
 • Detaljplaners giltighet och därmed sammanhängande frågor
 • Planförfarandet – en översikt
 • Plantolkning
 • Bygglov, rivningslov och marklov – lovplikt, lovprövning och expediering
 • Centrala regler om genomförandet, bl.a. om kontrollplaner, startbesked och slutbesked
 • Om ärendehandläggningen
 • Skriva korrekta och rättssäkra beslut – att tänka på

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Fastighetsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Katja Hedberg

Kursledare

Katja Hedberg Advokat/Partner, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB
Sven Boberg

Kursledare

Sven Boberg Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

12/2: 09:30-15:30
13/2: 09:30-15:30
Livesänd Antal platser stacks 10 400 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Plan- och bygglagen i praktiken – en grundkurs

Tillfälle: 12-13 februari 2024 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Plan- och bygglagen i praktiken – en grundkurs

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

12/2: 09:30-15:30
13/2: 09:30-15:30
Stockholm Antal platser stacks 10 900 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Plan- och bygglagen i praktiken – en grundkurs

Tillfälle: 12-13 februari 2024 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Plan- och bygglagen i praktiken – en grundkurs

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till personskador.

28 nov 2023

En ny utredning visar att kommunerna är i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

28 nov 2023

MÖD finner, i likhet med underinstanserna, att det saknats förutsättningar att ge strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan.

31 okt 2023