Kurs - Kommersiell lokalhyresjuridik

Lokalhyresreglerna är invecklade och ger i kombination med andra avtalsvillkor ett ofta svårtillgängligt avtalsinnehåll. Till detta kommer även det faktum att det handlar om stora pengar både när det gäller hyran som investeringar i lokalerna. Vilka regler är tvingande och vilka kan man avtala om?

Kursens syfte är att ge deltagaren kunskaper inom lokalhyresrättsområdet såväl grundläggande kunskaper som mer fördjupade kunskaper inom de viktigaste momenten inom hyresrättens område.  Vidare ges praktiska tips och mallar för uppsägningar, meddelande till konkursförvaltare m.m. allt i syfte att de deltagare verktyg för att undvika de värsta fallgroparna.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med lokalhyresfrågor, det kan vara  i rollen som  rådgivare, fastighetsförvaltare, fastighetschef, hyresvärd, lokaluthyrare m.fl. inom såväl privat som offentlig sektor. 

Det här är en av våra kurser inom Fastighetsrätt.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Intressant och nyttig information"
"Bra upplägg med bra dialog mellan kursledare och deltagare"

Kursledare

Martina Slorach

Advokat, Advance Advokatbyrå

Advokat Martina Slorach är specialist inom områdena hyresrätt, fastighetsrätt och arbetsrätt. Skriver för JP Fastighetsnet och håller utbildning inom fastighetsrätt för JP Utbildning. 

Stefan Flemström

Advokat, Advance Advokatbyrå

Advokat Stefan Flemström är verksam vid Advance Advokatbyrå Stefan Flemström AB. Stefan har arbetat med arbetsrätt under mer än 30 år och är en mycket uppskattad föreläsare. Håller utbildning inom arbetsrätt för JP Utbildning.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

Hyresavtalet

 • Avtalets uppkomst (inga formkrav)
 • Reglering av lokalens skick vid tillträde m.m

Hyrestid

Hyran

 • Hur hyran ska sättas
 • Indexklausul

Uppsägning av hyresavtal

 • Avflyttning
 • Formkrav
 • Omförhandling

Besittningsskyddet

 • Förfarandet i Hyresnämnden
 • Förfarandet i tingsrätten

Förverkande och tvångsåtgärder

 • Grunder och formkrav
 • Åtgärder då hyresgästen inte betalar

Hyresgästens konkurs

 • Lämpliga åtgärder

Kontakt

Har du frågor om kursen Kommersiell lokalhyresjuridik eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom fastighets- och entreprenadrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000