Kurs – Kommersiell lokalhyresjuridik

Lokalhyresreglerna är invecklade och ger i kombination med andra avtalsvillkor ett ofta svårtillgängligt avtalsinnehåll. Till detta kommer även det faktum att det handlar om stora pengar både när det gäller hyran som investeringar i lokalerna. Vilka regler är tvingande och vilka kan man avtala om?

Kursens syfte är att ge deltagaren kunskaper inom lokalhyresrättsområdet såväl grundläggande kunskaper som mer fördjupade kunskaper inom de viktigaste momenten inom hyresrättens område. Vidare ges praktiska tips och mallar för uppsägningar, meddelande till konkursförvaltare med mera allt i syfte att de deltagare verktyg för att undvika de värsta fallgroparna.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med lokalhyresfrågor, det kan vara i rollen som rådgivare, fastighetsförvaltare, fastighetschef, hyresvärd, lokaluthyrare med flera inom såväl privat som offentlig sektor. 

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Intressant och nyttig information"
"Bra upplägg med bra dialog mellan kursledare och deltagare"

Kursledare

Martina Slorach

Advokat, Advance Advokatbyrå

Advokat Martina Slorach är specialist inom områdena hyresrätt, fastighetsrätt och arbetsrätt. Skriver för JP Fastighetsnet och håller utbildning inom fastighetsrätt för JP Utbildning. 

Stefan Flemström

Advokat, Advance Advokatbyrå

Stefan Flemström är innehavare av Advance Advokatbyrå och har i över 30 år arbetat med kommersiell hyresjuridik och arbetsrättslig rådgivning. Stefan är en uppskattad föreläsare för sina utbildningar inom arbetsrätt och utbildningar inom fastighetsrätt.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Hyresavtalet
  - Avtalets uppkomst (inga formkrav)
  - Reglering av lokalens skick vid tillträde med mera

 • Hyrestid

 • Hyran
  - Hur hyran ska sättas
  - Indexklausul

 • Uppsägning av hyresavtal
  - Avflyttning
  - Formkrav
  - Omförhandling

 • Besittningsskyddet
  - Förfarandet i Hyresnämnden
  - Förfarandet i tingsrätten

 • Förverkande och tvångsåtgärder
  - Grunder och formkrav
  - Åtgärder då hyresgästen inte betalar

 • Hyresgästens konkurs
  - Lämpliga åtgärder