Kurs

Arbetsrätt för chefer – vad behöver du kunna?

Arbetsrätt för chefer – vad behöver du kunna?

Om kursen

Att vara chef är utmanande på många sätt, inte minst i samspelet med medarbetarna. I rollen krävs många gånger att du vet vad som gäller arbetsrättsligt i en viss situation. Den här kursen är framtagen för att ge dig de verktyg du behöver i rollen som chef.

Kursen ger en grundläggande genomgång i vad som är viktigt att kunna inom arbetsrätt, från anställningens ingående till avslutande. Vi går bland annat igenom vilka rättigheter och skyldigheter du som chef har samt vad du kan förvänta dig av dina medarbetare. Du kommer att få utökad kunskap om vad som gäller vid olika typer av ledigheter, när och hur man förhandlar med fackförbund, hur man hanterar medarbetare som inte presterar och mycket mer.

Målet med kursen är att du ska känna dig trygg i din roll som chef när det gäller arbetsrättsliga frågeställningar och hur du ska hantera olika situationer i praktiken. Under kursen kommer även många praktiska exempel att tas upp och du som deltagare förväntas delta med egna erfarenheter med mera.

För vem passar kursen?

Kursen lämpar sig för dig som har erfarenhet av att arbeta som chef och tar sin utgångspunkt i de lagar och regler som gäller inom privat sektor men där reglerna huvudsakligen även gäller inom offentlig sektor.

Programpunkter

 • Vad är arbetsrätt?
 • - Kortfattad introduktion till arbetsrätten
 • Anställningens ingående
  • - Begränsningar
   - Diskriminering
   - Anställningsformer m.m.
 • Under anställningen
  • - "Att vara chef"
   - Medarbetarnas rättigheter och skyldigheter
   - Arbetsmiljö
   - Ledigheter
   - Fackliga förhandlingar
   - Bristande prestationer
   - Hur gör man detta i praktiken?
 • Avslutande av anställningen
  • - Arbetsbrist, personliga skäl och avskedande
   - Överenskommelser om avslutande av anställning m.m

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Arbetsrättsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Jenny Hellberg

Kursledare

Jenny Hellberg Advokat och partner, Elmzell Advokatbyrå

Jenny Hellberg är advokat och partner på Elmzell Advokatbyrå som är Sveriges största advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt och HR-juridik. Jenny har närmare 20 års erfarenhet och är en erkänt uppskattad föreläsare med lång erfarenhet av att hålla kurser inom arbetsrätt och företagsinterna utbildningar.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Arbetsrätt för chefer – vad behöver du kunna?

Tillfälle: den 15 november 2023 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Arbetsrätt för chefer – vad behöver du kunna?

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-12:00 Stockholm Antal platser stacks 3950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Arbetsrätt för chefer – vad behöver du kunna?

Tillfälle: den 15 november 2023 09:00-12:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Arbetsrätt för chefer – vad behöver du kunna?

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023