Kurs

Arbetsrätt för chefer – vad behöver du kunna?

Arbetsrätt för chefer – vad behöver du kunna?

Om kursen

Att vara chef är utmanade på många sätt, inte minst i samspelet med medarbetarna. I rollen krävs många gånger att du kan behöva veta vad som gäller arbetsrättsligt i en viss situation. Den här kursen är framtagen för att ge dig de verktyg du kan behöva i rollen som chef.

Kursen ger en grundläggande genomgång i vad som är viktigt att kunna inom arbetsrätt och den lämpar sig bäst för dig som har några års erfarenhet av att jobba som chef.

Vi går igenom vilka rättigheter och skyldigheter du har samt vad du kan kräva av dina anställda. Du kommer att få utökad kunskap om arbetsmiljöfrågor, vad som gäller vid olika typer av ledigheter, när man måste förhandla med facken, hur man hanterar medarbetare som inte presterar och mycket mer.

Målet med kursen är att du ska känna dig tryggare i din roll som chef när det gäller arbetsrättsliga frågeställningar. Att du som chef ska känna dig trygg i hur du hanterar olika situationer i praktiken. Under kursen kommer vi även att ta upp praktiska exempel och deltagarnas egna erfarenheter med mera.

Programpunkter

 • Vad är arbetsrätt?
  - Kortfattad introduktion till arbetsrätten
 • "Att vara chef"
  - Vilka rättigheter och skyldigheter man har som chef
 • Arbetsmiljö
  - Kortfattad genomgång av vilka arbetsmiljöfrågor du måste känna till som chef
 • Diskriminering och kränkande särbehandling
  - Vilka är diskrimineringsgrunderna
  - Vad är diskriminering och kränkande särbehandling
  - Hur kan man hantera dessa frågor i praktiken
 • Ledigheter
  - Vad gäller kring semester, föräldraledighet och andra ledigheter
 • Fackliga förhandlingar
  - Vad, när och hur?
 • Bristande prestationer
  - Hur hanterar man en medarbetare som inte presterar
  - Vilka åtgärder måste vidtas
  - När kan man säga upp en medarbetare som inte presterar
 • Avslutande av anställning (arbetsbrist, personliga skäl)
  - Kortfattad genomgång om vad som gäller vid avslutande av anställning, till exempel omplacering, turordning, tillräckliga kvalifikationer med mera

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Arbetsrättsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Jenny Hellberg

Kursledare

Jenny Hellberg Advokat och partner, Elmzell Advokatbyrå

Jenny Hellberg är advokat och partner på Elmzell Advokatbyrå som är Sveriges största advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt och HR-juridik. Jenny har närmare 20 års erfarenhet och är en erkänt uppskattad föreläsare med lång erfarenhet av att hålla kurser inom arbetsrätt och företagsinterna utbildningar.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

13:00-16:00 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Arbetsrätt för chefer – vad behöver du kunna?

Tillfälle: den 16 februari 2023 13:00-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Arbetsrätt för chefer – vad behöver du kunna?

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

13:00-16:00 Stockholm Antal platser stacks 3750 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Arbetsrätt för chefer – vad behöver du kunna?

Tillfälle: den 16 februari 2023 13:00-16:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Arbetsrätt för chefer – vad behöver du kunna?

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Vår expert Martina Axmin redogör för förändringarna i sjukförsäkringen i denna analys.

5 dec 2022

Vår arbetsrättsjurist Emma Stéen svarar på frågan.

2 dec 2022

Riksdagen sa ja till förslaget om att en arbetskraftsinvandrare ska ha en god försörjning genom sin anställning för att få ett arbetstillstånd beviljat.

2 dec 2022