Kurs – Arbetsrätt för chefer – vad behöver du kunna?

Arbetsratt_for_chefer-vad_behover_du_kunna.jpg

Att vara chef är utmanade på många sätt, inte minst i samspelet med medarbetarna. I rollen krävs många gånger att du kan behöva veta vad som gäller arbetsrättsligt i en viss situation.

Kursen ger en grundläggande genomgång av vad du behöver kunna som chef om arbetsrätt som beskrivs mer i detalj i programmet. Vilka är dina rättigheter och skyldigheter och vad kan du kräva av dina medarbetare? Vi pratar bland annat om arbetsmiljöfrågor, vad som gäller kring olika typer av ledigheter, när man måste förhandla med facken, hur man hanterar en medarbetare som inte presterar och avslutar med vad som gäller om man måste säga upp av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist.

Under kursen kommer vi även att ta upp praktiska exempel och deltagarnas egna erfarenheter med mera.

Efter genomgången kurs kommer du att känna dig säkrare i din roll som chef när det gäller arbetsrättsliga frågeställningar och känna dig trygg i hur du ska hantera olika situationer i praktiken. 

Kursledare

Jenny Hellberg

Advokat och partner, Elmzell Advokatbyrå

Jenny Hellberg är advokat och partner på Elmzell Advokatbyrå som är Sveriges största advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt och HR-juridik. Jenny har närmare 20 års erfarenhet och är en erkänt uppskattad föreläsare med lång erfarenhet av att hålla kurser inom arbetsrätt och företagsinterna utbildningar.

Programpunkter för utbildningen

 • Vad är arbetsrätt?
  - Kortfattad introduktion till arbetsrätten

 • "Att vara chef"
  - Vilka rättigheter och skyldigheter man har som chef

 • Arbetsmiljö
  - Kortfattad genomgång av vilka arbetsmiljöfrågor du måste känna till som chef

 • Diskriminering och kränkande särbehandling
  - Vilka är diskrimineringsgrunderna
  - Vad är diskriminering och kränkande särbehandling
  - Hur kan man hantera dessa frågor i praktiken

 • Ledigheter
  - Vad gäller kring semester, föräldraledighet och andra ledigheter

 • Fackliga förhandlingar
  - Vad, när och hur?

 • Bristande prestationer
  - Hur hanterar man en medarbetare som inte presterar
  - Vilka åtgärder måste vidtas
  - När kan man säga upp en medarbetare som inte presterar

 • Avslutande av anställning (arbetsbrist, personliga skäl)
  - Kortfattad genomgång om vad som gäller vid avslutande av anställning, till exempel omplacering, turordning, tillräckliga kvalifikationer med mera