hammer lagkommentar till lagen om rättspsykiatrisk vård

Lagkommentar till lagen om rättspsykiatrisk vård skriven av f.d. generaldirektör för Utlänningsnämnden Håkan Sandesjö.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Visa alla böcker

Kontaktuppgifter

Leveransadress och faktureringsuppgifter

Annan Fakturaadress

Se vår integritetspolicy

Kommentar till lagen om rättspsykiatrisk vård

Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) omfattar i huvudsak personer som ges psykiatrisk tvångsvård som brottspåföljd eller som är häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt eller särskilt ungdomshem. I LRV regleras bland annat förutsättningarna för vård, hur vården ska utformas, var vården ska bedrivas och vem som fattar beslut i olika avseenden. LRV har utformats i nära anslutning till regleringen i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), vilket innebär att behandlingen av patienten och liknande frågor om innehållet i vården ska gälla i princip på samma sätt vid rättspsykiatrisk vård som för den psykiatriska tvångsvården i övrigt. Motivet till att ha en särskild lag om rättspsykiatrisk vård är bland annat intresset av att samhällsskyddet inte eftersätts vid behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare. I brottsbalken finns de särskilda bestämmelserna om brottspåföljden ”överlämnande till rättspsykiatrisk vård”.

I denna lagkommentar till LRV redovisas under varje paragraf relevanta förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin. Kommentaren vänder sig i första hand till de myndigheter och domstolar som tillämpar lagen men också till läkare och handläggare inom Kriminalvården, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Kommentaren kan också vara en informationskälla för journalister och andra som vill fördjupa sig i ämnet.

Håkan Sandesjö är en av landets ledande experter inom migrationsrättens område. Han har bland annat arbetat som domare, rättssakkunnig och expeditionschef inom regeringskansliet samt generaldirektör för Utlänningsnämnden. Han har också medverkat i ett stort antal statliga utredningar. Håkan Sandesjö har ingående kunskaper om lagstiftningsfrågor och skriver lagkommentarer till ett flertal lagar för JP Infonet. 

Författare

Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023

Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs. Det säkerställer lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2023.

30 maj 2023

IVO kritiserar en vårdcentral för fördröjd diagnos, vård och behandling samt bristande dokumentation.

21 mar 2023