Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

LRV – Lagen om rättspsykiatrisk vård

Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) innehåller bestämmelser om vård när man har begått ett brott och har en allvarlig psykisk störning. Man kan då dömas till påföljden rättspsykiatrisk vård. Tvångsvården kan även kombineras med särskild utskrivningsprövning.

lagen-om-rattspsykiatrisk-vard-lrv.jpg

Vad är LRV?

Den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning får bara dömas till fängelse om det finns synnerliga skäl. I stället för fängelse kan domstolen överlämna individen till rättspsykiatrisk vård, eventuellt förenad med påföljden särskild utskrivningsprövning. Rättspsykiatrisk vård kan ges i sluten eller öppen form.

LRV ger lagligt stöd för att ge psykiatrisk tvångsvård under frihetsberövande. Förutsättningarna för denna typ av vård liknar dem som gäller för psykiatrisk tvångsvård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Så får man rättspsykiatrisk vård enligt LRV

För att få rättspsykiatrisk vård ska personen i fråga lida av en allvarlig psykisk störning. Personen ska även med hänsyn till sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt ha behov av psykiatrisk vård som kan tillgodoses genom intagning på en sjukvårdsinrättning. Personen måste också motsätta sig sådan vård eller till följd av sitt psykiska tillstånd inte anses kunna fatta beslut om det. 

Särskild utskrivningsprövning

Särskild utskrivningsprövning (SUP) är en påföljd som innebär att den dömde inte kan skrivas ut av läkarna på den rättspsykiatriska kliniken. Åklagarmyndigheten ska informeras om en chefsöverläkare eller en intagen ansökt om till exempel permission eller utskrivning. Det är sedan upp till en förvaltningsdomstol att ta ställning till om vården förlängs eller inte.

Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård innehåller följande avsnitt

  • Beslut om rättspsykiatrisk vård
  • Gemensamma bestämmelser om vården
  • Sluten rättspsykiatrisk vård
  • Fortsatt vård och vårdens upphörande för den som vårdas utan särskild utskrivningsprövning
  • Upphörande av vården för anhållna m.fl.
  • Särskild utskrivningsprövning
  • Avvisning, utvisning m.m.
  • Överklagande m.m.
  • Handläggningen i domstol

Tjänster för dig som arbetar med sjukvårdsfrågor

Att tvingas till vård mot sin vilja är ett allvarligt ingrepp i integriteten och kan upplevas som mycket kränkande. Därför är tvångsvård noga reglerat och att ha tillgång till praxis på området kan vara avgörande för dig som fattar beslut om eller på annat sätt jobbar med dessa frågor. JP Rättsfallsnet—LRV ger dig tillgång till alla domar som har avgjorts med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård.

Informationstjänsten JP Sjukvårdsnet innehåller relevant juridisk information och stöd för yrkesverksamma inom regional och kommunal hälso- och sjukvård såväl som privat.

Vill du dessutom fördjupa din kunskap om lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)? Ta då del av ett utdrag från vår lagkommentar skriven av före detta generaldirektör för Utlänningsnämnden, Håkan Sandesjö. Upptäck insiktsfulla förklaringar, praktisk vägledning och tolkningar av lagens bestämmelser. 

Senast uppdaterad 18 september 2023. 

Publicerad 31 dec 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy