Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till sambolagen

Lagkommentaren är skriven av Kalle Larsson och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till sambolagen

Sambolagen (SamboL) innehåller civilrättsliga definitioner kring två personer som lever i ett parförhållande, vilket beskrivs som att de lever under äktenskapsliknande förhållanden. Liksom äktenskapsbalken (ÄktB) innehåller sambolagen ett ekonomiskt skyddsnät och syftar till att reglera den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget under vissa förutsättningar. Sambolagen reglerar vilken egendom som blir samboegendom och hur egendom kan fördelas vid en bodelning när samboförhållandet upphör.

Lagen blir inte bara relevant vid en ekonomisk fördelning genom en bodelning när ett samboförhållande har upphört. Samboförhållandet kan medföra en försörjningsskyldighet i förhållande till ekonomiskt bistånd, att en sambo ska kallas vid en bouppteckning om en sambo har avlidit, eller att en sambo som huvudregel ska få möjlighet att höras innan en fastighet kan överlåtas om den utgör gemensam bostad. I annan lagstiftning refereras det till sambolagens definition av sambos för att till exempel avgöra om en person anses närstående och därmed ska kunna få ut information som annars omfattas av sekretess.

Ett samboförhållande kan uppstå utan någon särskild registrering, varmed även samboegendom kan skapas utan att paret gör ett aktivt val eller utan att paret är medvetna om vad det kan innebära inom den ekonomiska familjerätten. Delar av sambolagen kan avtalas bort mellan parterna, såsom att en gemensam bostad eller gemensamt bohag inte ska bli föremål för en kommande bodelning. Samborna har möjlighet att skapa ett sakrättsligt skydd genom att upprätta ett samboavtal där det specificeras vilken egendom som kan omfattas av samboegendom. Alla delar i sambolagen går dock inte att avtala bort. De sociala skyddsreglerna i sambolagen om att en sambo kan ha rätt att överta den gemensamma bostaden är tvingande, på samma sätt som en huvudsaklighetsprincip kan ge ledning kring om en fastighet är införskaffad för att utgöra gemensam bostad eller för någon av sambornas näringsverksamhet.

Lagkommentaren gör en genomgång av lagens definitioner och bestämmelser, där sambolagens föregångare och äktenskapsbalkens reglering utgjort grunden för den lagstiftning vi ser idag. Kommentaren tar dock mestadels sikte på dagens praktiska tillämpning, där aktuell praxis har vävts in. Kommentaren uppdateras regelbundet med eventuella lagändringar och nytillkommen praxis.

Lagkommentaren vänder sig till såväl jurister som andra yrkesverksamma.

Författare

Kalle Larsson

Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom familjerätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Den 1 september 2018 trädde de nya adoptionsreglerna i kraft - ett regelverk som bättre ska spegla samhället som det ser ut i dag.

24 sep 2018

I en ny analys utreder stadsjuristen Natalie Glotz Stade vad socialtjänsten och skolan måste veta om brott som innebär barn- och tvångsäktenskap. Det kan handla om en situation då en ungdom har blivit bortgift i en annan stat.

5 jun 2015

Den 17 augusti trädde en nya europeisk arvsordning i kraft. Förordningen är direkt tillämplig i hela EU och påverkar svenskar bosatta utomlands. Nu analyserar JP Infonets expert Kenneth Bratthall de praktiska effekterna av den nya arvsordningen och nämner ett nordiskt undantag.

7 sep 2015