Känner ni svårigheter med frågor inom till exempel ekonomiskt bistånd, missbruk, insatser till individ- och familj eller funktionsnedsättningar? Låt oss hjälpa till att reda ut begreppen och bistå med rådgivning och stöd inom socialrätt.

Vi kan fungera som handläggarstöd, både löpande och i specifika ärenden vid beslutsfattande och överklaganden. Vi utför både längre och kortare uppdrag i frågor som rör exempelvis socialtjänstlagen, LSS eller LVU.

Exempel på tjänster vi kan erbjuda:

  • Rådgivning per telefon och videokonferens
  • Rättsutredningar
  • Hjälp med beslutsstöd och överklaganden
  • Granskning av kommunala riktlinjer och delegationsordningar
  • Råd vid ansökan om insatser och överklaganden av beslut
  • Råd vid ansökan om tillstånd hos socialstyrelsen för enskild verksamhet enligt SoL eller LSS

Ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral

För er som är medlemmar i SKL finns nu möjligheten att avropa juridiska tjänster från oss genom ett nationellt ramavtal. Läs mer om det här.  

Kompetensutveckling och Fråga juristen

Är ni flera som är i behov av kompetensutveckling? Eller saknar du ett juridiskt bollplank? Vi både skräddarsyr kurser helt efter dina önskemål och ger juridisk rådgivning direkt via mejl.