Känner ni svårigheter med frågor inom till exempel ekonomiskt bistånd, missbruk, insatser till individ- och familj eller funktionsnedsättningar? Låt oss hjälpa till att reda ut begreppen och bistå med rådgivning och stöd inom socialrätt.

Vi kan fungera som handläggarstöd, både löpande och i specifika ärenden vid beslutsfattande och överklaganden. Vi utför både längre och kortare uppdrag i frågor som rör exempelvis socialtjänstlagen, LSS eller LVU.

Exempel på tjänster vi kan erbjuda:

  • Rådgivning per telefon och videokonferens
  • Rättsutredningar
  • Hjälp med beslutsstöd och överklaganden
  • Granskning av kommunala riktlinjer och delegationsordningar
  • Råd vid ansökan om insatser och överklaganden av beslut
  • Råd vid ansökan om tillstånd hos IVO för enskild verksamhet enligt SoL eller LSS
  • Ärendehandledning för handläggare som jobbar inom till exempel IFO- och LSS-området

Vi kan erbjuda flera olika upplägg för juridisk rådgivning

Rådgivningsabonnemang – När ni har behov av kontinuerlig juridisk rådgivning inom ett rättsområde, är ett rådgivningsabonnemang att rekommendera. Ni får förtur till våra rådgivares tjänster, en kvart som lägsta debitering och därefter debiterar vi per påbörjad kvart. Ett rådgivningsabonnemang innebär att du och dina kollegor via mejl eller telefon kan få rådgivning snabbt, utan någon övrig administration.

Rådgivningsabonnemang Flex – Detta är helt enkelt ett rådgivningsabonnemang för er som behöver rådgivning inom flera rättsområden, som till exempel inom både arbetsrätt och dataskydd. Det här upplägget passar också bra om ni saknar en förvaltnings- eller kommunjurist eller behöver stärka upp organisationen med sådan kompetens. Villkoren är i övrigt detsamma som för rådgivningsabonnemang omfattande ett rättsområde.

Klippkort – En annan smidig lösning är att teckna ett klippkortsavtal där ni köper tio eller fler timmar i förväg. Lägsta debitering är en halvtimme, därefter debiterar vi per påbörjad halvtimme. Klippkort kan köpas inom valfritt område.

Enstaka uppdrag – Passar ingen av ovanstående lösningar, bistår vi er så klart gärna ändå. En accept på våra allmänna villkor och en faktureringsadress är allt vi behöver, därefter gör vi en uppskattning av uppdragets omfattning, och påbörjar sedan arbetet efter godkännande från er. Lägsta debitering är en halvtimme, därefter debiterar vi per påbörjad halvtimme.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa just er!

Så tycker våra kunder

Är så otroligt imponerad av er effektivitet, fick så snabbt svar även förra gången också stort tack!

Susanna Stenlund, Verksamhetschef - Umeå kommun

”Vi på handläggarenheten i Ljusdals kommun har förmånen att ha Finn Kronsporre som juridisk rådgivare inom socialrätt. Ett mycket uppskattat handläggarstöd för oss som arbetar inom SoL och LSS, ingen fråga verkar vara för svår för Finn och vi får klara besked.”

Margareta Nybom Persson, Verksamhetschef - Handläggarenheten, Ljusdals kommun

”Ni på JP är verkligen ett toppengäng! Alltid trevliga och alltid svar på kniviga frågor”

Pernilla Varg Malmberg, 1e socialsekreterare - Halmstads kommun

Kompetensutveckling och Fråga juristen

Är ni flera som är i behov av kompetensutveckling? Eller saknar ni ett juridiskt bollplank? Vi både skräddarsyr kurser helt efter era önskemål och ger juridisk rådgivning direkt via mejl.