Behöver du ett PUB-avtal, personuppgiftsbiträdesavtal, som är kvalitetsgranskat av jurister? Vi skräddarsyr ett avtal för just din verksamhet.

Den som behandlar personuppgifter för någon annans räkning, men som inte själv styr över ändamålen och medlen med behandlingen, är personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdet kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet eller annat organ och får enligt dataskyddsförordningen utökat ansvar i förhållande till de registrerade jämfört med personuppgiftslagen. Detta ansvar kan inte avtalas bort.

Istället ska ett PUB-avtal tecknas mellan parterna. Enligt artikel 28.3 i dataskyddsförordningen ska avtalet reglera följande: 

  • Föremålet för behandlingen
  • Behandlingens varaktighet
  • Behandlingens art och ändamål
  • Typen av personuppgifter
  • Kategorier av registrerade och
  • Den personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter

Vi hjälper dig gärna med utformningen av ett PUB-avtal som är anpassat efter just din verksamhet. Och beroende på hur ditt behov ser ut inkluderar vi givetvis bilagor gällande säkerhet, skyldigheter och sekretess med mera. Hör av dig så berättar vi mer! 

Du kan också läsa mer om vår rådgivning inom dataskydd här.

Kontakt

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa just er!

E-post: radgivning@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 462 65 60