Anders Vedin

Rådgivare, jurist

Anders Vedin är jurist och juridisk rådgivare på JP Infonet. Tidigare har Anders arbetat inom kommunal verksamhet, bland annat som upphandlare, upphandlingsjurist, stadsjurist och upphandlingschef. Genom sin erfarenhet från olika roller har Anders en mycket bred och djup kunskap om kommunal verksamhet och de juridiska regelverken inom kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighets- och sekretesslagarna och offentlig upphandling. Inom offentlig upphandling har Anders både kunskap om hantverket som det innebär att genomföra upphandlingar och erfarenhet av att föra överprövningsprocesser i förvaltningsdomstolarna samt hantera civilrättsliga tvister med leverantörer. Samtidigt har han en bred erfarenhet av de organisations-​ och strukturfrågor som finns inom offentlig verksamhet.

2018 var Anders med och startade upp JP Infonets rådgivning inom dataskyddsområdet. Som rådgivare inom dataskyddsområdet och som dataskyddsombud har Anders en gedigen grund att stå på genom sin kunskap inom offentlig rätt och sin kunskap om hur offentliga organisationer fungerar i praktiken.

Så här berättar Anders själv om sin roll: 

"Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat i offentlig verksamhet eller med offentlig verksamhet som kund. Framför allt inom offentlig upphandling och offentliga inköp men även med den offentliga rätten i sin hela bredd och med dataskyddsjuridik. Redan under utbildningen specialiserade jag mig inom reglerna som styr offentlig verksamhet och särskilt offentlig upphandling. Med tiden har de organisatoriska frågeställningarna inom offentlig verksamhet, till exempel inom offentliga inköp, fått en allt större betydelse.”

Kontakt

E-​post: radgivning@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 462 65 60
Anders jobbar med följande tjänster

Anders kurser

Den här webbkursen lär dig om reglerna och processerna vid inköp för att du ska kunna göra så bra och smidiga inköp som möjligt.

Manus/Föreläsare: Anders Vedin, Laura Gashi

Är du kommunpolitiker och vill du få stenkoll på juridiken du behöver förhålla dig till i ditt arbete? Upptäck webbkursen för dig!

Manus/Föreläsare: Anders Vedin, Maria Bjurholm

Avtalsrätt inom offentliga inköp – vad gäller? Kursledare Anders Vedin vägleder dig genom juridiken.

Kurs: Avtalsrätt inom offentliga inköp

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Anders Vedin Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Behöver du och dina kollegor lära er mer om offentliga inköp med fokus på LOU? Boka då in en kundanpassad utbildning som ger er matnyttiga kunskaper.

Kurs: Grundutbildning inom offentliga inköp med fokus på LOU

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Anders Vedin Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Den här kursen ger dig en övergripande bild av inköp inom offentlig sektor. Kursen riktar sig till dig som kommer i konakt med inköp och offentlig upphandling som chef, beställare, eller medlem i en referensgrupp för en upphandling.

Kurs: Offentliga inköp för dig som inte är upphandlare

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Anders Vedin Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Är ni flera förtroendevalda i er kommun, eller flera från kommunstyrelsen, som behöver fördjupade kunskaper i GDPR? Då kan vi skräddarsy en fördjupande utbildning efter era specifika behov.

Kurs: GDPR för politiker

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Anders Vedin, Laura Gashi, Mari Heidenberg Östholm, Simon Jernelöv Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Behöver du och dina kollegor få bättre koll på dataskyddsförordningen? I så fall kan GDPR fördjupning vara ett perfekt alternativ.

Kurs: Fördjupning i GDPR

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Anders Vedin, Laura Gashi, Mari Heidenberg Östholm, Simon Jernelöv Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.