Webbkurs

Problematisk frånvaro i skolan

Problematisk frånvaro i skolan

Om kursen

Välkommen till webbkursen Problematisk frånvaro i skolan!

Ett stort problem för skolverksamheter är hemmasittare och elever med omfattande frånvaro. Den här interaktiva webbkursen ger dig fördjupade kunskaper om skolplikten och de skyldigheter som olika aktörer – till exempel kommunala huvudmän, fristående huvudmän och rektorer – har för att komma till rätta med en elevs omfattande frånvaro.

I den här praktiska kursen får du lära dig hur regelverket är uppbyggt, hur lagstiftaren har resonerat när de infört reglerna och hur Skolinspektionen resonerat när de tillämpat reglerna i sin tillsyn.

Kursen riktar sig till kommunala huvudmän, fristående huvudmän, rektorer, lärare och annan skolpersonal, och fokuserar på vad skollagen och andra föreskrifter säger om skolplikt och om hur ansvaret för att eleverna går i skolan är fördelat mellan olika aktörer. Den handlar också om frånvaroutredning, särskilt stöd och det som i dagligt tal kallas hemundervisning.

Kursen handlar i första hand om reglerna för grundskolan och gymnasieskolan, men reglerna för de andra skolpliktiga formerna och gymnasiesärskolan är utformade på ett liknande sätt.


E-learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo och när det passar dig. Varje kapitel innehåller texter, filmer och analyser där vi tittar närmare på hur Skolinspektionen resonerat i ärenden om problematisk frånvaro. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.


Examination och kursintyg

I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg.

Programpunkter

 • Skolplikt, närvaroplikt och rätt till utbildning
 • Ansvar för skolgången
 • Frånvaroutredning
 • Särskilt stöd
 • Hemundervisning
Simon Jernelöv

Manus och föreläsare

Simon Jernelöv Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är jurist och rådgivare på JP Infonet. Han har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen och håller idag bland annat kurser inom skoljuridik

Tillgängliga kursupplägg

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

ca 1 h Webbkurs stacks 1200 kr

Kurs: Webbkurs Problematisk frånvaro i skolan

1. Deltagare

2. Företagsinformation

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Abonnemang till flera

Abonnemang till flera

ca 1 h Webbkurs

Kurs: Webbkurs Problematisk frånvaro i skolan

Fyll i dina uppgifter och ange i meddelande fältet hur många platser till webbkursen du önskar så återkommer vi så snart som möjligt.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023