Kurs

Skyddade personuppgifter i skolan

Skyddade personuppgifter i skolan

Om kursen

Personer som är utsatta för hot och förföljelse kan av myndigheterna beviljas tre nivåer av skydd för sina personuppgifter: fingerade personuppgifter, skyddad folkbokföring och sekretessmarkering.

Det är viktigt att skolan känner till gällande regler och hittar fungerande arbetssätt så att uppgifter om barn, elever och vårdnadshavare med skyddade personuppgifter inte röjs. För elever med skyddade personuppgifter kan exempelvis namnlistor såsom klasslistor, fotografier och filmer eller åtgärdsprogram vara en säkerhetsrisk. Allmänheten har god tillgång till kommunala skolors handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Sekretess och tystnadsplikt innebär att skolan behöver bedöma vilka uppgifter som ska skyddas och vilka man kan lämna ut och dela med andra myndigheter och aktörer.  

Under denna halvdag går vi igenom regelverket och tittar på några myndighetsbeslut som påverkar hur skolan bör arbeta med barn och elever som har skyddade personuppgifter. Under kursen belyser vi problematiken utifrån praktiska aspekter kring sekretesskydd, GDPR, patientdata, elevakter, klasslistor, fotografering, samarbete med hemmen, överlämning av uppgifter mellan skolor och mer därtill.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar i offentlig förskola och skola som kommer i kontakt med barn och elever med skyddade personuppgifter, men kan även vara av intresse för dig som arbetar i fristående verksamhet.  

Programpunkter

 • Olika former av personuppgiftsskydd
 • Sekretess och allmän handling
 • Dataskydd/GDPR/PDL
 • Hantering i diarium och lärplattform – påhittade personuppgifter?
 • Praktiska utmaningar – skolfotografering, klasslistor, kontakt med vårdnadshavare/föräldrar
 • Samverkan med socialtjänst, polis, andra skolor och myndigheter
 • Om skyddade uppgifter läcker ut
 • Framtagande av handlingsplan

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Simon Jernelöv

Kursledare

Simon Jernelöv Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är jurist och rådgivare på JP Infonet. Han har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen och håller idag bland annat kurser inom skoljuridik

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 2450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Skyddade personuppgifter i skolan

Tillfälle: den 23 april 2024 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Skyddade personuppgifter i skolan

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 2450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Skyddade personuppgifter i skolan

Tillfälle: den 6 november 2024 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Skyddade personuppgifter i skolan

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023