Kurs

Bygglov för anläggningar med fokus på murar och plank

Bygglov för anläggningar med fokus på murar och plank

Om kursen

I 6 kap. PBF finns det bestämmelser om när det krävs bygglov för anläggningar, liksom vilka undantag som finns. Men att bedöma om en anläggning är sådan som kräver bygglov är inte alltid helt lätt. Bestämmelserna i PBF är kortfattade och förarbeten saknas. Till stöd för tolkningen finns en del uttalanden i förarbetena till ÄPBL samt många rättsfall. Kursen ger dig en samlad genomgång av rättsläget och besvarar frågor som:

Vad är en anläggning?
När är en anläggning bygglovspliktig?
Vad gäller för murar och plank?
Vad gäller på punkt- eller korsprickad mark?
Vilken betydelse har kommunens policy för staket, plank och murar?
När ska en intresseavvägning göras och vad innebär det i praktiken?

Syftet är att du efter kursen ska känna dig säkrare i dina bedömningar av när en anläggning kräver bygglov.

För vem passar kursen?

Kursen passar särskilt bra för dig som är ny på jobbet och vill ha en samlad genomgång av rättsläget när det gäller bygglovsplikten enligt 6 kap. PBF. Självklart kan du även gå kursen om du arbetat i några år, men vill uppdatera dina kunskaper.

Programpunkter

  • Lagstiftningens systematik
  • Vilka anläggningar är bygglovspliktiga?
  • Vilka undantag finns?
  • Hur tolkar man äldre detaljplaner?
  • Vad är en liten avvikelse?
  • Om intresseprövning
  • Genomgång av intressanta och relevanta rättsfall
  • Avslutning

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Fastighetsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Katja Hedberg

Kursledare

Katja Hedberg Advokat/Partner, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Bygglov för anläggningar med fokus på murar och plank

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat flera delar av Sverige i samband med ovädret Hans och efterföljande nederbörd ska utredas.

29 aug 2023

Vilket ansvar har hyresgästen när någon annan, som hyresgästen svarar för, orsakar störningar i boendet, till exempel i form av en skjutning? Vår expert Bob Nilsson Hjorth diskuterar här frågan utifrån ett nytt avgörande från Svea hovrätt.

13 jun 2023

Inom planområdet förekommer flera skyddade fladdermusarter och utredningen visar inte att exploateringen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos fladdermusarternas bestånd.

13 jun 2023