Kurs

Bygglov för anläggningar med fokus på murar och plank

Bygglov för anläggningar med fokus på murar och plank

Om kursen

I 6 kap. PBF finns det bestämmelser om när det krävs bygglov för anläggningar, liksom vilka undantag som finns. Men att bedöma om en anläggning är sådan som kräver bygglov är inte alltid helt lätt. Bestämmelserna i PBF är kortfattade och förarbeten saknas. Till stöd för tolkningen finns en del uttalanden i förarbetena till ÄPBL samt många rättsfall. Kursen ger dig en samlad genomgång av rättsläget och besvarar frågor som:

Vad är en anläggning?
När är en anläggning bygglovspliktig?
Vad gäller för murar och plank?
Vad gäller på punkt- eller korsprickad mark?
Vilken betydelse har kommunens policy för staket, plank och murar?
När ska en intresseavvägning göras och vad innebär det i praktiken?

Syftet är att du efter kursen ska känna dig säkrare i dina bedömningar av när en anläggning kräver bygglov.

För vem passar kursen?

Kursen passar särskilt bra för dig som är ny på jobbet och vill ha en samlad genomgång av rättsläget när det gäller bygglovsplikten enligt 6 kap. PBF. Självklart kan du även gå kursen om du arbetat i några år, men vill uppdatera dina kunskaper.

Programpunkter

  • Lagstiftningens systematik
  • Vilka anläggningar är bygglovspliktiga?
  • Vilka undantag finns?
  • Hur tolkar man äldre detaljplaner?
  • Vad är en liten avvikelse?
  • Om intresseprövning
  • Genomgång av intressanta och relevanta rättsfall
  • Avslutning

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Fastighetsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Katja Hedberg

Kursledare

Katja Hedberg Advokat/Partner, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 3490 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Bygglov för anläggningar med fokus på murar och plank

Tillfälle: den 10 april 2024 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Bygglov för anläggningar med fokus på murar och plank

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-12:00 Stockholm Antal platser stacks 3990 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Bygglov för anläggningar med fokus på murar och plank

Tillfälle: den 10 april 2024 09:00-12:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Bygglov för anläggningar med fokus på murar och plank

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 3490 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Bygglov för anläggningar med fokus på murar och plank

Tillfälle: den 2 oktober 2024 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Bygglov för anläggningar med fokus på murar och plank

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-12:00 Stockholm Antal platser stacks 3990 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Bygglov för anläggningar med fokus på murar och plank

Tillfälle: den 2 oktober 2024 09:00-12:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Bygglov för anläggningar med fokus på murar och plank

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till personskador.

28 nov 2023

En ny utredning visar att kommunerna är i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

28 nov 2023

MÖD finner, i likhet med underinstanserna, att det saknats förutsättningar att ge strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan.

31 okt 2023