Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Tillsyn enligt PBL

Tillsyn enligt PBL

Om kursen

Fallfärdiga hus, skräpiga tomter och olovligt byggande – är det kommunens ansvar? Byggnader som står och förfaller och tomter fulla med bråte – vad måste byggnadsnämnden göra? Vad säger lagen?

I denna utbildningsdag går vi igenom vad som gäller enligt PBL och PBF när det handlar om olovligt byggande, förfallna hus och upplag på fastigheter. Vi går även igenom tillämpningen av förvaltningslagen, viteslagen och delgivningslagen, som har stor betydelse i handläggningen av tillsynsärenden. Utbildningen ger också svar på frågor om byggnadsnämndens skyldigheter och hur man kan agera för att komma till rätta med problemen. Vi går igenom gången i ett tänkt ärende från ax till limpa.

Utbildningen illustreras med relevanta rättsfall, beslut från JO och praktiska exempel och syftar till att ge dig som deltagare ökad trygghet i hur tillsynsärenden kan handläggas rättssäkert och effektivt. Du som deltagare ges möjlighet att diskutera och ställa frågor under kursdagen.

För vem passar kursen?

Utbildningen riktar sig till dig som chef, stadsarkitekt, byggnadsinspektör, bygglovshandläggare, förtroendevald eller annan som sysslar med tillsynsfrågor i kommunen. Den passar såväl dig som är ny i din profession som dig som behöver aktualisera och stärka dina teoretiska kunskaper. Om du är intresserad av en omfattande grundkurs som sträcker sig över två dagar, rekommenderar vi istället vår PBL-utbildning.

Programpunkter

 • Vad menas med tillsyn?
 • Byggnadsnämndens uppgifter och skyldigheter
 • Om handläggningen av tillsynsärenden
 • Byggsanktionsavgifter – vad gäller?
 • Förelägganden – när, hur och varför?
 • Hur skriver man ett föreläggande?
 • Viteslagen – vad säger den?
 • Om delgivning – när, hur och varför?
 • Genomförande på den försumliges bekostnad – hur går det till?
 • Användningsförbud – när kan det aktualiseras?
 • Handräckning
 • Frågor om överklagande

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Fastighetsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Är du jurist får du möjligheten att testa Juristpaketet kostnadsfritt. Paketet innehåller en digital rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material du behöver.

Katja Hedberg

Kursledare

Katja Hedberg Advokat/Partner, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 6990 kr exklusive moms

Kurs: Tillsyn enligt PBL

Tillfälle: den 24 september 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Tillsyn enligt PBL

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-15:30 Stockholm Antal platser stacks 7450 kr exklusive moms

Kurs: Tillsyn enligt PBL

Tillfälle: den 24 september 2024 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Tillsyn enligt PBL

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om åtgärder för tryggare bostadsområden. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2024.

30 maj 2024

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024