Kurs

Tillsyn enligt PBL

Tillsyn enligt PBL

Om kursen

Fallfärdiga hus, skräpiga tomter och olovligt byggande – är det kommunens ansvar? Byggnader som står och förfaller och tomter fulla med bråte – vad måste byggnadsnämnden göra? Vad säger lagen?

I denna utbildningsdag går vi igenom vad som gäller enligt PBL och PBF när det handlar om olovligt byggande, förfallna hus och upplag på fastigheter. Vi går även igenom tillämpningen av förvaltningslagen, viteslagen och delgivningslagen, som har stor betydelse i handläggningen av tillsynsärenden. Utbildningen ger också svar på frågor om byggnadsnämndens skyldigheter och hur man kan agera för att komma till rätta med problemen. Vi går igenom gången i ett tänkt ärende från ax till limpa.

Utbildningen illustreras med relevanta rättsfall, beslut från JO och praktiska exempel och syftar till att ge dig som deltagare ökad trygghet i hur tillsynsärenden kan handläggas rättssäkert och effektivt. Du som deltagare ges möjlighet att diskutera och ställa frågor under kursdagen.

För vem passar kursen?

Utbildningen riktar sig till dig som chef, stadsarkitekt, byggnadsinspektör, bygglovshandläggare, förtroendevald eller annan som sysslar med tillsynsfrågor i kommunen. Den passar såväl dig som är ny i din profession som dig som behöver aktualisera och stärka dina teoretiska kunskaper.

Programpunkter

 • Vad menas med tillsyn?
 • Byggnadsnämndens uppgifter och skyldigheter
 • Om handläggningen av tillsynsärenden
 • Byggsanktionsavgifter – vad gäller?
 • Förelägganden – när, hur och varför?
 • Hur skriver man ett föreläggande?
 • Viteslagen – vad säger den?
 • Om delgivning – när, hur och varför?
 • Genomförande på den försumliges bekostnad – hur går det till?
 • Användningsförbud – när kan det aktualiseras?
 • Handräckning
 • Frågor om överklagande

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Fastighetsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Katja Hedberg

Kursledare

Katja Hedberg Advokat/Partner, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Tillsyn enligt PBL

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat flera delar av Sverige i samband med ovädret Hans och efterföljande nederbörd ska utredas.

29 aug 2023

Vilket ansvar har hyresgästen när någon annan, som hyresgästen svarar för, orsakar störningar i boendet, till exempel i form av en skjutning? Vår expert Bob Nilsson Hjorth diskuterar här frågan utifrån ett nytt avgörande från Svea hovrätt.

13 jun 2023

Inom planområdet förekommer flera skyddade fladdermusarter och utredningen visar inte att exploateringen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos fladdermusarternas bestånd.

13 jun 2023