Kurs

Tillsyn enligt PBL

Tillsyn enligt PBL

Om kursen

Fallfärdiga hus, skräpiga tomter och olovligt byggande – är det kommunens ansvar? Byggnader som står och förfaller och tomter fulla med bråte – vad måste byggnadsnämnden göra? Vad säger lagen?

I denna utbildningsdag går vi igenom vad som gäller enligt PBL och PBF när det handlar om olovligt byggande, förfallna hus och upplag på fastigheter. Vi går även igenom tillämpningen av förvaltningslagen, viteslagen och delgivningslagen, som har stor betydelse i handläggningen av tillsynsärenden. Utbildningen ger också svar på frågor om byggnadsnämndens skyldigheter och hur man kan agera för att komma till rätta med problemen. Vi går igenom gången i ett tänkt ärende från ax till limpa.

Utbildningen illustreras med relevanta rättsfall, beslut från JO och praktiska exempel och syftar till att ge dig som deltagare ökad trygghet i hur tillsynsärenden kan handläggas rättssäkert och effektivt. Du som deltagare ges möjlighet att diskutera och ställa frågor under kursdagen.

För vem passar kursen?

Utbildningen riktar sig till dig som chef, stadsarkitekt, byggnadsinspektör, bygglovshandläggare, förtroendevald eller annan som sysslar med tillsynsfrågor i kommunen. Den passar såväl dig som är ny i din profession som dig som behöver aktualisera och stärka dina teoretiska kunskaper.

Programpunkter

 • Vad menas med tillsyn?
 • Byggnadsnämndens uppgifter och skyldigheter
 • Om handläggningen av tillsynsärenden
 • Byggsanktionsavgifter – vad gäller?
 • Förelägganden – när, hur och varför?
 • Hur skriver man ett föreläggande?
 • Viteslagen – vad säger den?
 • Om delgivning – när, hur och varför?
 • Genomförande på den försumliges bekostnad – hur går det till?
 • Användningsförbud – när kan det aktualiseras?
 • Handräckning
 • Frågor om överklagande

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Fastighetsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Katja Hedberg

Kursledare

Katja Hedberg Advokat/Partner, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 6990 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Tillsyn enligt PBL

Tillfälle: den 12 mars 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Tillsyn enligt PBL

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-15:30 Stockholm Antal platser stacks 7450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Tillsyn enligt PBL

Tillfälle: den 12 mars 2024 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Tillsyn enligt PBL

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 6990 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Tillsyn enligt PBL

Tillfälle: den 24 september 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Tillsyn enligt PBL

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-15:30 Stockholm Antal platser stacks 7450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Tillsyn enligt PBL

Tillfälle: den 24 september 2024 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Tillsyn enligt PBL

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till personskador.

28 nov 2023

En ny utredning visar att kommunerna är i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

28 nov 2023

MÖD finner, i likhet med underinstanserna, att det saknats förutsättningar att ge strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan.

31 okt 2023