hammer lagkommentar till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagkommentaren är skriven av juristen Finn Kronsporre. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft den 1 januari 1994 och ersatte bland annat omsorgslagen samt elevhemslagen. Syftet med införandet av LSS var att ge specifikt stöd och service till personer som omfattades av någon av lagens tre personkretsar. Målet med de nya insatserna enligt lagen var också att främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet, samt att verksamheten skulle vila på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. I samband med lagen flyttades även huvudmannaskapet för insatserna från landstingen till kommunerna.

LSS består av totalt 85 paragrafer, indelade under olika rubriker som behandlar ämnen såsom verksamhetens mål och allmän inriktning, rätten till insatser, särskilt stöd och service, kommunens specifika uppgifter och avgifter.

I vår kommentar analyserar vi bestämmelserna paragrafvis och fokuserar på det praktiska genomförandet och tolkningen av dem. Vår kommentar riktar sig främst till jurister och andra yrkesutövare inom området.

Författare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023