Kurs

Den digitala transformationen av offentlig verksamhet

Den digitala transformationen av offentlig verksamhet

Om kursen

I den digitala tidsåldern efterfrågas en digital transformation av offentliga verksamheter, och vi förväntar oss att samhällets institutioner förändras i linje med det omgivande samhället.  Digitaliseringen innebär stora möjligheter till effektiviseringar och kvalitetshöjningar som är speciellt viktiga inom detta fält.

När vissa arbetsuppgifter kan ersättas med automatisering och AI så blir verksamheterna mer effektiva och risken för mänsklig bias elimineras. Samtidigt ställer den digitala omställningen nya krav på digital kompetens och det är viktigt att transformationen sker på ett rättssäkert och etiskt hållbart sätt.

Här möter vi en stor utmaning idag och det är viktigt att vi jurister blandar oss in i detta samtal om vår digitala framtid. Här har också domstolarna en stor roll att spela, då de behöver fungera som en garant för legaliteten i samhällets digitaliseringsresa. Domstolarna måste förstå komplexiteten i digitala frågeställningar samt lära sig att hantera komplex digital bevisning.

Under denna heldagskurs går vi igenom olika digitala teknologiers relevans för samhällets och det juridiska fältets digitalisering, och pratar om risker och möjligheter i att använda AI i rättskedjan. Vi kommer också prata om aktuella nyheter och rättsfall på området. Föreläsningen kommer att varvas med praktiska övningar och mycket diskussion.

Kursen riktar sig till yrkesverksamma jurister, advokater och domare med ett intresse för den digitala transformationen av offentlig sektor. Men även andra yrkesgrupper med ett intresse för digital påverkan på rättskedjan och offentliga verksamheter kan ha glädje av kursens innehåll. Det kan vara fördelaktigt att ha några års erfarenheter av att arbeta inom området. Målet med kursen är att du ska få uppdatering gällande vilka utmaningar och förändringar som kommer ske samt hur man ska arbeta för att hänga med i utvecklingen.

Programpunkter • Vad innebär digitalisering?
 • Vad innebär digitalisering av offentlig verksamhet?
 • Vilka risker och möjligheter uppkommer i ett juridiskt perspektiv.
 • Vad innebär en digitalisering av rättskedjan?
 • Och vilken utmaning utgör komplexa digitala mål och digitala bevis i domstolarna?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP ITnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Charlotta Kronblad

Kursledare

Charlotta Kronblad Doktorand vid Entrepreneurship and Strategy, Chalmers

Charlotta Kronblad arbetar som doktorerat på ”Digital impact on the legal field” på Chalmers Tekniska högskola och som dessförinnan arbetade 10 år som jurist både i privat och offentlig verksamhet. Hon är en välkänd föreläsare i gränslandet mellan digitala teknologier, juridik och organisationsutveckling. Charlotta håller utbildning inom IT-rätt och dataskydd.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 6250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Den digitala transformationen av offentlig verksamhet

Tillfälle: den 3 februari 2022 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Den digitala transformationen av offentlig verksamhet

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP ITnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
 • JP Registerförteckning

  Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
 • Rådgivning inom dataskydd

  Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

I ett nytt ställningstagande från Integritetsskyddsmyndigheten klargörs bland annat innebörden av begreppet "personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott”, ett begrepp som är vidare än många tror. I en ny analys kan du ta del av JP Infonets expert Monika Wendlebys resonemang kring ställningstagandet.

21 jan 2022

Efter att ha granskat hur Migrationsverket använder VIS för utbyte av uppgifter om visum mellan EU:s medlemsländer, utfärdar IMY två varningar eftersom det finns risk för att bestämmelserna i dataskyddsförordningen kan brytas.

21 dec 2021

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett rättsligt ställningstagande om innebörden av begreppet ”personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott” i artikel 10 i dataskyddsförordningen.

20 dec 2021