Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

”Kommentaren är skriven med ett praktiskt angreppssätt för att försöka göra varje paragraf mer begriplig och levande”

Marie-Wallin-intervju-huvudbild.jpg

En ny lagkommentar till penningtvättsbrottslagen finns nu publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Författaren är juristen och f.d. kammaråklagaren Marie Wallin. Vi passade på att ställa några frågor till henne, bland annat om hur kommentaren kan användas och varför den är viktig och behövs.

Hej Marie, kan du berätta lite kort om dig själv och din bakgrund?

Jag är född och uppväxt i Stockholm och bestämde mig ganska tidigt, redan i högstadiet tror jag, för att jag ville bli jurist. Jag har ingen tradition av jurister i familjen utan tror att det till och med kan ha varit så enkelt att det var den amerikanska serien "Lagens änglar" som inspirerade mig. Jag hade också tankar om att bli veterinär eller att jobba med hundar på något sätt men sen vägde det där med juridiken över till slut ändå.

Så jurist blev jag till slut och har trivts med att vara det i alla de drygt 20 år som nu gått sedan jag tog examen från Stockholms universitet och University of Edinburgh. Och så har jag hundar och hundträning, gärna ihop med att springa långt, som hobby i stället. 

Som jurist drivs jag av att det ska bli "rätt" och att försöka göra nytta "på riktigt" om jag säger så med mina kunskaper. Det är nog det som också gjort att jag, efter att ha börjat arbeta på den privata marknaden som bolagsjurist på TV4 bland annat, valde vägen via domstol till att sedan börja arbeta som åklagare och inom Polismyndigheten.  

Hur kan lagkommentaren till penningtvättsbrottslagen användas och för vem är den skriven?

Om jag börjar med den sista frågan har jag skrivit den för väldigt många, eftersom lagens paragrafer och de brott som finns i den har en så stor träffyta. Lagen har med andra ord ett brett tillämpningsområde. Givetvis har jag skrivit den för alla som har till uppgift att bekämpa penningtvättsbrottslighet och som har till uppgift att återta brottsvinsterna från de kriminella. Här tänker jag på alla inom Polismyndigheten, men även på åklagare och domare. Den är såklart även skriven till offentliga försvarare och målsägandebiträden som möter dessa brott och de processrättsliga frågorna som de kan ge upphov till från ett ombudsperspektiv.

Jag har även skrivit den, minst lika mycket, till alla andra i samhället – såväl enskilda som organisationer – som på något sätt kommer i kontakt med att hantera betalningar och transaktioner och att göra överföringar med till exempel Swish. Jag tänker att det är många, om inte alla, som träffas av den beskrivningen och att alla faktiskt borde veta vad som är brottsligt när det kommer till att hantera såväl kontanter som kryptovalutor och att göra elektroniska förflyttningar av pengar genom bankkonton och Swish-betalningar.  

Jag har skrivit kommentaren med ett så praktiskt angreppssätt som möjligt för att försöka göra varje paragraf mer begriplig och levande. Jag har tagit med många exempel på rättsfall från domstolarna och då har jag inte alls bara tagit med refererade fall, utan har blandat NJA-fall med avgöranden från tingsrätter. Paragraferna i kommentaren står också var och en för sig och kan läsas separat och det är så jag hoppas att den kommer att användas: Vill du veta mer om vad näringspenningvätt innebär går du till den delen av kommentaren och så vidare.  

Varför är kommentaren viktig och behövs? 

Lagen kom till för snart tio år sedan – den började gälla den 1 juli 2014 – och hos de brottsbekämpande myndigheterna används den inte alls till sin fulla potential. Det visar tyvärr statistiken. Lagen har ett uttalat syfte att komma åt de kriminellas brottsvinster och den är mycket offensivt skriven. Att den inte används som den borde är givetvis både fel och en förlust för samhället i Sverige i stort. Om jag med kommentaren kan bidra till att göra lagen mer lättillgänglig och begriplig för alla som ska använda den i brottsbekämpningen är jag mycket tacksam för det. För alla som inte arbetar med att använda lagens verktyg för att bekämpa brott är kommentaren ändå viktig då många behöver öka sin medvetenhet om vad straffrättslig penningtvätt är. Man behöver förstå att penningtvätt är en del av mångas vardag och arbetsliv – vare sig man vill se det eller inte – och att det inte handlar om att det måste vara summor över vissa belopp eller att det bara är så kallade "verksamhetsutövare" som behöver ha rutiner för att stoppa tvättandet av brottsvinster. Fler borde till exempel veta mer om vad brottet näringspenningtvätt innebär. 

Vad har varit roligast och mest givande med att skriva kommentaren?

Att jag har fått möjligheten att bidra till en ökad förståelse för vad penningtvättsbrottslighet är. Det är i alla fall min förhoppning med kommentaren och det var det som var min drivkraft när jag skrev den. Det är också därför jag medvetet letat upp så många rättsfall som inte är de vanliga refererade för att ge så mycket liv som möjligt åt paragraferna och det var även det som gjorde att det var så roligt att skriva den. 

Publicerad 10 nov 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom straffrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Juristpaketet innehåller en rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material. Paketet är ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister.  

17 apr 2024

I ”Dödsorsaken” kommer HD fram till att det, vid flera möjliga orsaker, är tillräckligt att en handling bidragit till brottsoffrets död för att döma den åtalade för mord. Vår expert Dennis Martinsson analyserar här målet.   

9 apr 2024

I avgörandet ”Advokatens överföringar” diskuterar HD straffansvar för en advokat som i sin yrkesutövning genomförde två överföringar med en veckas mellanrum från klientmedelskontot till andra personer än klienten.

2 nov 2023