Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Hur bra är en robot på att besluta om försörjningsstöd?

En ny studie visar att både servicen och effektiviteten blir bättre när en robot får besluta om försörjningsstöd.

30 okt 2018

Skolan särskilt viktig för barn som flytt

Det är avgörande för både barnet och för samhället att ett barn som flytt till Sverige får en bra start i sitt nya land.

26 okt 2018

Gratis tandvård till 23 år

Från den 1 januari 2019 blir tandvården avgiftsfri för alla upp till 23 års ålder. Läs mer här.

23 okt 2018

Boverkets nya föreskrifter om bostadsanpassningsbidrag

Föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2018. Läs mer här.

18 okt 2018

Stora skillnader i stöd för småbarnsfamiljer

Tillgången till späd- och småbarnsverksamheter som kan erbjuda föräldrar stöd varierar kraftigt över landet.

17 okt 2018

Nya gymnasielagen – läget just nu

Här får du en snabb sammanfattning av vad som hänt hittills och hur rättsläget ser ut just nu.

17 okt 2018

En extra kommun- eller förvaltningsjurist

Det är vanligt att man gör som man alltid har gjort – men här är det viktigt att se upp när det gäller juridiken. Här berättar rådgivare Simon Jernelöv mer. 

17 okt 2018

Digital teknik kan minska ensamhet bland äldre

Forskning visar att användning av dator och internet kan minska ensamheten bland äldre personer. Läs mer här.

8 okt 2018

Psykisk ohälsa vanligare bland äldre

Många äldre lider av psykisk ohälsa, vilket framgår av en ny rapport från Socialstyrelsen. Läs mer här.

5 okt 2018

Nya gymnasielagen väcker frågor – Migrationsverket utlovar vägledning

Migrationsverket ska ta fram föreskrifter som förtydligar de krav som ska ställas på eleverna.

4 okt 2018

Migrationsöverdomstolen konstaterar att den nya gymnasielagen får tillämpas

I två nya domar från Migrationsöverdomstolen konstaterar de att den nya gymnasielagen får tillämpas.

25 sep 2018

När upphör rätten till ersättning vid en åldersuppskrivning?

Kommuner kommer i vissa fall att få stå för boendekostnader utan rätt till ersättning när ensamkommande får sin ålder uppskriven. Det konstaterar kammarrätten i Jönköping.

24 sep 2018

Nya adoptionsregler från och med 1 september

Den 1 september 2018 trädde de nya adoptionsreglerna i kraft - ett regelverk som bättre ska spegla samhället som det ser ut i dag.

24 sep 2018

Kommuner och landsting brister i rutiner gällande trakasserier enligt DO

DO:s granskning visar att det finns stora brister i kommuners och landstings rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

24 sep 2018

Så fördelas preliminärt välfärdsmiljarderna 2019

SKL har uppdaterat beräkningarna av de så kallade välfärdsmiljarderna för kommuner och landsting och presenterar ett preliminärt utfall för år 2019.

17 sep 2018

Fler ungdomar kan omfattas av den nya gymnasielagen

Vissa ungdomar som sökt asyl efter 24 november kan omfattas av lagen - läs om villkoren för det här!

11 sep 2018

Förslag om att förbjuda erkännande av barnäktenskap

Regeringen föreslår en ny huvudregel om att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige - läs mer här!

10 sep 2018

Ny uppdatering i JP Webbkurs–Social

Kan livshotande skador som kan ha orsakats av skakvåld räcka för LVU av spädbarn? Det och många fler fall diskuteras i den senaste uppdateringen av JP Webbkurs–Social.

7 sep 2018

Fel att inte informera pappa om utredning och jourhemsplacering av hans barn

JO ger kritik till en socialnämnd som väntat två månader med att meddela en pappa om jourhemsplacering av hans barn. 

22 aug 2018

Migrationsverket återupptar beslut enligt nya gymnasielagen

Migrationsverket godkänner ny beredningen av gymnasielagen - läs mer här!

21 aug 2018

9 , 10 , 11 , 12 , 13 (denna sida) , 14 , 15 , 16 , 17 ,