Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

”Facket involveras för sent i utveckling gällande automatisering inom socialtjänsten”

Läs vår intervju med Michael Karlsson, 2:a vice ordförande hos fackförbundet Vision, om försörjningsstöd här.

10 apr 2019

Trångboddhet inte negativt för vare sig hälsa eller skolresultat

Trångboddheten ökar successivt i Sverige, men det finns inga tecken på att detta ökar risken för ohälsa och dåliga skolresultat.

5 apr 2019

Ungdomars spel om pengar har minskat under hela 2000-talet

Nedgången syns både bland pojkar och flickor i såväl årskurs 9 som i gymnasiets år 2.

5 apr 2019

Socialsekreterare tittade i sin sambos före detta sambos journaler – döms för dataintrång

En socialsekreterare har gjort sig skyldig till dataintrång efter att ha läst journaler som gällde flera personer hon kände - läs mer här!

4 apr 2019

Är automatiserat beslutsfattande inom socialtjänsten förenligt med GDPR?

Här benar vi ut vad den nya lagstiftningen egentligen säger.

19 mar 2019

Samverkan mellan SiS och socialtjänsten verkar ge snabbare målgruppsbedömningar

Sedan årsskiftet pågår ett pilotförsök för kvalificerad målgruppsbedömning av ungdomar på akutavdelning inom SiS. Det första intrycket av försöket är positivt. 

13 mar 2019

Utrustningen du behöver för en kurs hos JP Utbildning – vi har hela listan!

Vad behöver du ha med dig för en dag på kurs? 

11 mar 2019

Brister i vård och omsorg 2018

IVO konstaterar att personcentrering och samordning brister i sin årliga rapport.

7 mar 2019

Kommunikationshinder försvårar handläggningen av LSS-insatser för barn

Barnets bästa tillvaratas inte i tillräcklig utsträckning vid handläggning av insatser enligt LSS till barn.

27 feb 2019

Försäkrad har rätt till assistansersättning trots avsaknad av tillstånd hos anordnare

En dom från HFD fastslår att rätt till assistans gäller även om anordnaren saknar tillstånd - läs mer här!

25 feb 2019

Fortsatt stora skillnader gällande vård av äldre

Det är stor skillnad av vård och omsorg av äldre i våra kommuner - läs om skillnaderna här!

25 feb 2019

Förslag på ny vårdform för placerade barn för en mer jämlik vård

Socialstyrelsen föreslår en ny typ av integrerad vård för barn och ungdomar med de största vårdbehoven.

25 feb 2019

Nytt lagförslag –sondmatning och andning ska ge assistans

Regeringen tycker att sondmatning och andning ska ses som grundläggande behov och ge rätt till personlig assistans.

21 feb 2019

Tydligare regler för omhändertagande av barn som inte har hemvist i Sverige

Regeringen föreslår att socialnämnden ska få omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om LVU.

19 feb 2019

Pappa som dömts för misshandel av sina barn får ensam vårdnad

Trots att en pappa tidigare har dömts för misshandel av sina två söner ger hovrätten honom ensam vårdnad av barnen. 

18 feb 2019

Allt fler barnfamiljer vräks

De senaste åren har antalet barnfamiljer som vräks från sina bostäder minskat, men under 2018 ökade istället siffrorna.

14 feb 2019

Regeringen föreslår rättssäkerhetsgarantier för barn

Regeringen har i en lagrådsremiss lämnat förslag som syftar till att genomföra EU:s direktiv om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden. 

13 feb 2019

Ojämlikheter i psykisk hälsa

I en ny rapport från Folkhälsomyndigheten kartläggs de ojämlikheter i psykisk hälsa som finns mellan olika grupper i Sverige.

6 feb 2019

Kvinna fick inte vistas i mannens äldreboende

Nu får omsorgs- och socialnämnden kritik från Justitieombudsmannen (JO) för beslutet om vistelseförbud.

5 feb 2019

Vård för fyra syskon som isolerats och fått hemundervisning

Barnen hade utsatts för omfattande omsorgsbrister av sina föräldrar, läs mer här.

5 feb 2019

7 , 8 , 9 , 10 , 11 (denna sida) , 12 , 13 , 14 , 15 ,