Stor oro bland kommunerna för sämre stöd till arbetssökande

Det finns en stor oro bland kommunerna för sämre stöd till de arbetssökande och för en ökning av ekonomiskt bistånd. Det visar en enkät från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om förändringarna av arbetsmarknadspolitiken.

 
Våren 2019 genomförde SKL en enkätundersökning till cheferna för kommunernas arbetsmarknadsenheter för att få fördjupad kunskap om deras perspektiv på arbetsmarknadspolitikens förändringar.

Stort ansvar för arbetsmarknadsinsatser

Omkring hälften av de individer som i dag har ekonomiskt bistånd har det på grund av arbetslöshet och kommunerna lägger redan fem miljarder kronor på arbetsmarknadsinsatser. Sammantaget möter landets kommuner över 100 000 individer i sina arbetsmarknadsverksamheter. 

Undersökningen visar att en övervägande majoritet av kommunerna anser att det är önskvärt att kommunerna kan utföra arbetsmarknadsinsatser på uppdrag och med finansiering av staten.

– Genom åren har kommunerna på eget initiativ byggt upp arbetsmarknadsverksamheter då Arbetsförmedlingens stöd inte varit tillräckligt. De har en unik roll att spela i samordningen av kommunala insatser och åtgärder för att rusta försörjningsstödstagare att gå till självförsörjning, säger Anders Knape, ordförande på SKL.

Många kommuner har låg tilltro till de kommande fristående aktörernas kapacitet, särskilt att möta behoven från dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Framför allt mindre kommuner nämner detta.

Mycket stöd till arbetssökande

Kommuner som saknar ett Arbetsförmedlingskontor uppger att de hjälper arbetssökande med insatser som ligger inom Arbetsförmedlingens uppdrag. Många hjälper till med inskrivning hos Arbetsförmedlingen, tolkning av myndighetens beslut, hantering av digitala ärenden och aktivitetsrapportering.

– Digitalisering är en viktig strategi för att skapa framtidens välfärdstjänster. Men det vi ser just nu är att Arbetsförmedlingens digitala system ännu inte är utvecklade för att möta individer på olika språk. Det finns inte heller stöd för olika funktionsvariationer, säger Anders Knape. 

Synen på Arbetsförmedlingens roll

Individer med komplexa behov behöver ofta insatser från flera aktörer för att de ska närma sig ett arbete. Fyra av fem kommuner uppger att samverkan med Arbetsförmedlingen i enskilda individärenden kommer att bli sämre eller mycket sämre 2019–2020 i spåren av myndighetens förändringar.

Kommunerna tillfrågades också om vilka områden de ansåg att Arbetsförmedlingen borde prioritera i sitt fortsatta arbete. Här svarar flest samverkan runt den enskilda individen.

Publicerad 27 jun 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Hör vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen svara på frågan.

10 jun 2022

Från och med den 1 juni 2022 gäller inte längre Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. 

9 jun 2022

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar i ett par lagar som gäller vård av unga, framför allt i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

9 jun 2022